r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Conferentie over de toekomst van Europa rondt werkzaamheden af

Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC), gepubliceerd op maandag 9 mei 2022.

Op de Dag van Europa hebben de voorzitters van het Europees Parlement, de Commissie en de Raad het eindrapport met voorstellen voor de hervorming van de EU ontvangen.

Tijdens een slotceremonie in Straatsburg heeft Roberta Metsola, voorzitter van het Europees Parlement, namens het voorzitterschap van de Raad, president Emmanuel Macron, en de voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen, het rapport over het resultaat van de conferentie ontvangen van de covoorzitters van de raad van bestuur van de conferentie.

Dit nooit eerder geziene eenjarige traject van overleg, debat en samenwerking tussen burgers en politici resulteerde in een rapport over 49 voorstellen met concrete doelstellingen en meer dan 320 maatregelen rond negen onderwerpen: klimaatverandering en milieu, gezondheid, een sterkere economie, sociale rechtvaardigheid en banen, de EU in de wereld, waarden en rechten, de rechtsstaat, veiligheid, de digitale transformatie, de Europese democratie, migratie, onderwijs, cultuur, jeugd en sport. De voorstellen zijn gebaseerd op aanbevelingen van burgers die binnen de Europese en nationale burgerpanels bijeenkwamen en hun ideeën op het meertalige digitale platform hebben ingebracht.

Roberta Metsola, voorzitter van het Europees Parlement: “De burgers, met name jongeren, staan centraal in onze visie op de toekomst van Europa. Zij hebben het resultaat van de conferentie rechtstreeks vorm gegeven. Wij bevinden ons op een cruciaal moment in de Europese integratie en elke suggestie voor verandering moet besproken kunnen worden. Wij mogen niet bang zijn om de kracht van Europa aan te wenden om het leven van de mensen ten goede te veranderen.”

President Emmanuel Macron: “De crisissen die we de voorbije jaren samen hebben doorgemaakt, hebben Europa veranderd. Wij moeten deze ontwikkeling doortrekken en ervoor zorgen dat de Unie voldoet aan de verlangens en verwachtingen van de burgers. De Conferentie over de toekomst van Europa, die wij vandaag afsluiten, is een unieke oefening met een ongekende reikwijdte, een verfrissende bries doorheen ons continent. De conclusies vormen een zeer rijke bron van voorstellen, die elke instelling binnen het kader van haar bevoegdheden moet onderzoeken. De Raad zal de komende weken de gelegenheid krijgen zich daarover uit te spreken. Aangezien deze oefening afloopt onder het Franse voorzitterschap, dank ik de vorige voorzitters voor hun inzet en ben ik blij de conclusies van de conferentie te kunnen overdragen aan het Tsjechische en het Zweedse voorzitterschap.”

Voorzitter Ursula von der Leyen: “Democratie, vrede, individuele en economische vrijheid. Dat is waar Europa vandaag voor staat terwijl er weer een oorlog woedt op ons continent. Dat is het doel van de Conferentie over de toekomst van Europa. De Europese Unie moet blijven voldoen aan de verwachtingen van de Europese burgers. Wij hebben hun boodschap luid en duidelijk ontvangen. Nu moeten spijkers met koppen worden geslagen.”

Het voorbije jaar werden in het kader van de conferentie een groot aantal evenementen en discussies georganiseerd in de EU, evenals nationale en Europese burgerpanels, plenaire vergaderingen en uitwisselingen via het specifieke meertalige digitale platform. Zo is de conferentie een echt open forum geworden over het Europa waarin we willen leven, en een transparant, inclusief en gestructureerd debat met de Europese burgers over kwesties die voor hen en voor hun toekomst belangrijk zijn.”

Volgende stappen

De drie instellingen gaan nu, elk binnen hun eigen bevoegdheden en in overeenstemming met de Verdragen, aan de slag met de voorstellen.

In het najaar van 2022 vindt een evenement plaats om de burgers te informeren over de opvolging.

Achtergrond

De Conferentie over de toekomst van Europa was een nieuw en vernieuwend proces, een oefening waarbij Europeanen aan de basis hun mening konden geven over wat zij van de Europese Unie verwachten. Europese burgers van verschillende geografische herkomst, geslacht, leeftijd, sociaaleconomische achtergrond en/of opleidingsniveau hebben aan de conferentie deelgenomen, waarbij jonge Europeanen een centrale rol speelden.

Meer informatie

Toespraak van voorzitter Ursula von der Leyen in Straatsburg

Vragen en antwoorden over de conferentie

Factsheet over de conferentie

Meertalig digitaal platform

Fragmenten van de slotceremonie zijn te vinden op EbS.


Delen

Terug naar boven