r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek uitroepteken

Eurobarometer over het Europees Jaar van de Jeugd: jonge Europeanen zetten zich steeds actiever in

Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC), gepubliceerd op vrijdag 6 mei 2022.

Vandaag heeft de Commissie haar van 22 februari tot 4 maart 2022 gehouden Flash Eurobarometer-enquête over jongeren en democratie gepubliceerd. Nu het Europees Jaar van de Jeugd in volle gang is en de Conferentie over de toekomst van Europa - waar jongeren een cruciale rol hebben gespeeld - is beëindigd, kan de balans worden opgemaakt van wat er onder jongeren leeft.

Uit de nieuwe Eurobarometer-enquête blijkt dat jongeren zich steeds actiever inzetten: een meerderheid (58 %) van de jongeren is tegenwoordig maatschappelijk actief en de afgelopen 12 maanden bij een of meer jongerenorganisaties betrokken geweest. Dit is een stijging met 17 procentpunten sinds de laatste Eurobarometer in 2019.

Bovendien verwachten de jongeren tijdens het Europees Jaar van de Jeugd 2022 vooral dat de besluitvormers meer naar hun wensen luisteren - en maatregelen nemen om aan hun wensen te voldoen - en hun persoonlijke, sociale en professionele ontwikkeling ondersteunen (72 %). Vandaag lanceert de Commissie ook een nieuw online-instrument - het platform “Voice your Vision” (Laat je visie horen) - om het voor jonge Europeanen gemakkelijker te maken hun stem te laten horen.

Voorts worden beleidsdialogen tussen commissarissen en jongeren georganiseerd in het kader van het Jaar van de Jeugd. Ze bieden jongeren een unieke kans om rechtstreeks een dialoog met besluitvormers aan te gaan en hun visie en ideeën over alle mogelijke beleidsterreinen te delen.

Volgens Margaritis Schinas, vicevoorzitter voor de bevordering van onze Europese levenswijze, “moet het Europees Jaar van de Jeugd de wijze waarop we jongeren bij het beleid en de besluitvorming betrekken grondig veranderen. Tijdens het Jaar is het zaak naar jongere Europeanen te luisteren, hun betrokkenheid te stimuleren en hen meer concrete kansen te bieden. Uit de Flash Eurobarometer blijkt duidelijk dat dit ook precies is wat de jongeren zelf willen.”

Volgens Mariya Gabriel, commissaris voor Innovatie, Onderzoek, Cultuur, Onderwijs en Jeugd, “blijkt uit de enquête dat jongeren steeds meer betrokken zijn bij de toekomst van onze samenlevingen. Ze hechten veel belang aan vrede, internationale samenwerking, welzijn en het milieu. Maar ze willen ook dat meer naar hen geluisterd wordt. In het kader van het Europees Jaar van de Jeugd doen we ons uiterste best om hun stem te laten horen. Ik ben blij te kunnen aankondigen dat we een nieuw online-instrument hebben gelanceerd - het platform “Voice your Vision”- waar jongeren hun standpunten en ideeën over de toekomst van het Europese project kunnen delen.”

Flash Eurobarometer over jongeren

Als gevolg van de Russische aanvalsoorlog tegen Oekraïne zijn jongeren er nog meer van overtuigd dat de topprioriteit van de EU erin moet bestaan de vrede te bewaren, de internationale veiligheid te versterken en de internationale samenwerking te bevorderen (37 %). De EU moet ook hoge prioriteit verlenen aan betere arbeidskansen voor jongeren (33 %), de bestrijding van armoede en economische en sociale ongelijkheid (32 %) en de bevordering van milieuvriendelijke beleidsmaatregelen en de strijd tegen de klimaatverandering (31 %).

De jongeren vinden dat tijdens het Europees Jaar van de Jeugd vooral aandacht moet worden geschonken aan geestelijke en lichamelijke gezondheid en welzijn (34 %), milieubescherming en de strijd tegen de klimaatverandering (34 %) en onderwijs en opleiding, met inbegrip van het vrije verkeer van lerenden (33 %).

Uit de enquête blijkt dat de transnationale mobiliteit van jongeren ondanks de pandemie is toegenomen vergeleken met 2019: jongeren willen heel graag opnieuw contacten leggen over de grenzen heen. Ongeveer vier op de tien jongeren (39 %) hebben deelgenomen aan een beroeps-, vrijwilligers-, leer- of sportactiviteit in een ander EU-land. In 2019 bedroeg dat aantal nog 31 %. Het gebrek aan financiële middelen is nog steeds een belangrijke reden om niet aan mobiliteitsprojecten deel te nemen, hoewel het belang ervan afneemt (36 % tegenover 42 % in 2019).

Tot slot blijkt uit de Eurobarometer-enquête dat meer dan de helft van de jonge respondenten het programma Erasmus+ - dat in 2022 35 jaar bestaat - kent, hoewel er op dit punt nog verschillen tussen de lidstaten bestaan: het percentage jongeren dat Erasmus+ voor studenten kent is het grootst in Griekenland (72 %) en Cyprus (70 %) en het kleinst in Zweden (26 %).

Nieuw platform “Voice your Vision”

De Commissie heeft ook een nieuw online-instrument gelanceerd, dat een centrale rol zal spelen tijdens het Europees Jaar van de Jeugd. Op het platform “Voice your Vision” (Laat je visie horen) kunnen Europeanen hun meningen en ideeën kwijt over de toekomst van het Europese project.

Ze kunnen alle kwesties die ze belangrijk vinden, aankaarten: van werkgelegenheid, inclusie, vrede en veiligheid tot klimaatverandering, onderwijs, geestelijke gezondheid en nog veel meer. Het platform “Voice your Vision” komt tegemoet aan de ambitie van het Europees Jaar van de Jeugd om jongeren de kans te geven aan het openbare debat en de besluitvorming deel te nemen.

Achtergrondinformatie

De Flash Eurobarometer-enquête 502 “Jeugd en democratie in het Europees Jaar van de Jeugd” is tussen 22 februari en 4 maart 2022 in opdracht van de Commissie gehouden op basis van een representatieve steekproef van 26 178 jongeren tussen 15 en 30 jaar in de 27 lidstaten. Daarbij is gebruikgemaakt van computerondersteunde webinterviews (CAWI).

Meer informatie

Europese Jongerensite

Europees Jaar van de Jeugd

Verslag over de online-enquête

Eurobarometer 2019


Terug naar boven