r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Syrië: EU houdt op 9 en 10 mei zesde conferentie in Brussel ter verdere ondersteuning van Syrische bevolking

Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC), gepubliceerd op donderdag 5 mei 2022.

Om ervoor te zorgen dat de internationale steun voor Syrische vluchtelingen en hun gastgemeenschappen wordt voortgezet, zal de Europese Unie op 9 en 10 mei in Brussel de zesde conferentie “Supporting the future of Syria and the region” #SyriaConf2022 organiseren.

Hoge vertegenwoordiger voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid en vicevoorzitter van de Europese Commissie, Josep Borrell: “Ondanks de oorlog voor onze deur, vergeet de Europese Unie andere conflicten niet. Miljoenen mensen in Syrië en in de regio zijn iedere dag weer afhankelijk van humanitaire hulp. Wij blijven ons ten volle inzetten voor het Syrische volk en wij willen zorgen voor aanhoudende internationale aandacht en steun voor het Syrische volk. De conferentie van Brussel heeft tot doel de inzet van de internationale gemeenschap voor de Syriërs en hun gastgemeenschappen in de buurlanden, alsmede voor een via onderhandelingen tot stand gekomen politieke oplossing voor het conflict opnieuw te bevestigen, in overeenstemming met Resolutie 2254 van de VN-Veiligheidsraad. De conferentie zal ook een uniek platform bieden voor dialoog met het maatschappelijk middenveld. Samen met het Syrische volk zijn zij het best in staat de toekomst van Syrië vorm te geven.”

Europees commissaris voor Crisisbeheersing Janez Lenarčič voegde daaraan toe: “Na elf jaar conflict zijn er bijna 15 miljoen mensen afhankelijk van levensreddende humanitaire hulp in Syrië, terwijl meer dan de helft van de bevolking van het land niet genoeg te eten heeft. Bovendien betalen kinderen en vrouwen de hoogste prijs voor het conflict. De EU zal het Syrische volk niet in de steek laten. Door deze conferentie te organiseren, stimuleren wij de internationale gemeenschap om te blijven zoeken naar oplossingen om een einde te maken aan deze aanhoudende crisis en om het mogelijk te maken levensreddende bijstand te verlenen in dit door oorlog geteisterde land en te voorzien in de behoeften aan waardige en toereikende bestaansmogelijkheden voor Syrische vluchtelingen in de buurlanden. Bovenal is het echter absoluut noodzakelijk dat volledige onbelemmerde toegang tot humanitaire hulp voor alle hulpbehoevenden tijdig mogelijk wordt gemaakt.”

Olivér Várhelyi, commissaris voor Nabuurschap en Uitbreiding: “De Russische agressie tegen Oekraïne heeft een reeds nijpende sociaal-economische en humanitaire situatie in Syrië en de regio nog verergerd. De Europese Commissie heeft met spoed het initiatief genomen voor een voedsel- en veerkrachtfaciliteit ter waarde van 225 miljoen euro om de gevolgen van de stijgende voedsel- en grondstoffenprijzen in onze zuidelijke buurlanden aan te pakken, waarvan 85 miljoen euro ten goede zal komen aan Syrië en zijn buurlanden. Ons economisch en investeringsplan zal bijdragen tot het sociaal-economisch herstel en de stabilisering van de regio op de lange termijn.”

De conferentie begint op maandag 9 mei met de Dag van de dialoog, gevolgd door een ministeriële bijeenkomst op dinsdag 10 mei. De conferentie zal het belangrijkste donor­evenement voor Syrië en de regio in 2022 zijn.

Sinds 2011 zijn de Europese Unie en haar lidstaten met 27,4 miljard euro als respons op de Syrische crisis de grootste donoren van humanitaire en weerbaarheidssteun aan Syrië en de regio. De Europese Unie zal alles in het werk blijven stellen om de Syrische bevolking te ondersteunen om tot een op onderhandelingen gebaseerde politieke oplossing te komen en bij te dragen tot een betere toekomst voor alle Syriërs.

Achtergrond

Dit wordt de tiende jaarlijkse internationale conferentie over Syrië. De eerste drie werden van 2013 tot 2015 door Koeweit georganiseerd, in 2016 volgde de conferentie van Londen, en de laatste vijf conferenties - van 2017 tot 2021 - zijn in Brussel gehouden.

Net als in voorgaande jaren zullen de EU-instellingen, de lidstaten, en het breedst mogelijke internationale spectrum, namelijk regionale en internationale organisaties, waaronder de Verenigde Naties, internationale financiële instellingen, het Rode Kruis en de Rode Halve Maan, alsook lokale en internationale ngo's en vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties, aan de conferentie deelnemen.

De Dag van de dialoog op maandag 9 mei biedt een unieke mogelijkheid voor dialoog tussen actoren uit het maatschappelijk middenveld van Syrië, de regio en de diaspora, landen die vluchtelingen huisvesten, operationele partners die zich met Syrië bezighouden, de Europese Unie en andere belangrijke partners zoals de Verenigde Naties. Deze dialoog krijgt een hybride opzet, zodat zoveel mogelijk verschillende maatschappelijke organisaties uit de regio kunnen deelnemen. Het evenement zal bestaan uit drie paneldiscussies over belangrijke thema's die relevant zijn in de context van de Syrische crisis en voor de respons van de internationale gemeenschap, namelijk het bieden van meer ruimte voor stemmen uit Syrië, jongeren en voedselbijstand en voedselzekerheid.

De ministeriële bijeenkomst zal op dinsdag 10 mei fysiek plaatsvinden. Hoge vertegenwoordiger/vicevoorzitter Josep Borrell zal het voorzitterschap waarnemen en commissaris voor Nabuurschap en Uitbreiding Olivér Várhelyi en commissaris voor Crisisbeheer Janez Lenarčič zullen eveneens deelnemen. Afgevaardigden van buurlanden die Syrische vluchtelingen opvangen, partnerlanden, EU-lidstaten en internationale organisaties, waaronder de VN, zullen samenkomen om belangrijke politieke, humanitaire en regionale-ontwikkelingsaspecten van de Syrische crisis te bespreken. Tijdens deze bijeenkomst zullen politieke verplichtingen worden aangegaan en politieke toezeggingen worden gedaan.

In het kader van de voorbereiding van de conferentie werd onder meer overlegd met maatschappelijke organisaties die zich met de Syrische crisis bezighouden. Zo kunnen nuttige inzichten en aanbevelingen betreffende de huidige situatie worden verzameld. Deze informatie zal als input worden gebruikt op de conferentie, zowel tijdens de Dag van de dialoog als tijdens de ministeriële bijeenkomst. De aanbevelingen die zijn geformuleerd naar aanleiding van de Dag van de dialoog, zullen door een aantal rapporteurs uit het Syrische en regionale maatschappelijk middenveld tijdens de ministeriële bijeenkomst worden gepresenteerd.

In de aanloop naar de conferentie zullen ook nevenevenementen plaatsvinden, waarvan sommige online worden georganiseerd om een breder publiek te bereiken.

Meer informatie

Website van de zesde conferentie van Brussel

Audiovisuele verslaggeving zal beschikbaar zijn op Europe by Satellite (EbS) en via de newsroom van de Raad.

De Dag van de dialoog zal hier worden gewebstreamd.

Verklaring van de hoge vertegenwoordiger over de 11e verjaardag van het begin van het conflict, 16 maart 2022

Eerste Conferentie van Brussel ter ondersteuning van de toekomst van Syrië en de regio, 4-5 april 2017

Tweede conferentie van Brussel, 24-25 april 2018

Derde conferentie van Brussel, 12-14 maart 2019

Vierde conferentie van Brussel, 22-30 juni 2020

Vijfde conferentie van Brussel, 29-30 maart 2021

EU-steun in Syrië

EU-steun in Jordanië

EU-steun in Libanon

EU-steun in Turkije


Terug naar boven