r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Circulaire economie: EP wil schadelijke stoffen in afval verminderen

Met dank overgenomen van Europees Parlement (EP), gepubliceerd op woensdag 4 mei 2022.

Het EP wil strengere eisen voor persistente organische verontreinigende stoffen (POP’s) in afval om te zorgen voor een gifvrij milieu en een circulaire economie

Na het debat op maandag nam het Europees Parlement op dinsdag de onderhandelingspositie in voor nieuwe regels met betrekking tot persistente organische verontreinigende stoffen (POP’s) en het beheer van afval dat ze bevat. Er waren 506 stemmen voor, 68 tegen en 49 onthoudingen.

POP’s verdwijnen niet snel uit het milieu en blijven daar voor een lange tijd. Zij vormen een risico voor de omgeving en de volksgezondheid over de hele wereld. Volgens het Parlement moeten materialen die een hoog aantal POP’s bevatten vernietigd of verbrand worden, om zo de circulaire levensduur van producten te beschermen.

De Europarlementariërs erkennen dat het voorstel van de Europese Commissie een stap in de goede richting is, maar zij willen significant lagere toegestane niveaus van POP’s in producten. Hiermee komt de POP’s-verordening meer op één lijn te staan met de Europese Green Deal. In het bijzonder de ambities om een gifvrij milieu en een ware circulaire economie te creëren.

Strengere regels voor POP’s

De niveaus van een groep broomhoudende vlamvertragers moet volgens het EP verlaagd worden van 500 milligram per kilo uit het voorstel van de Commissie naar 200 mg/kg. De Europarlementariërs willen ook strengere eisen op perfluoroctaanzuur, wat bijvoorbeeld gebruikt wordt in waterbestendige stoffen en blusschuim. De concentratie hiervan moet naar 20 mg/kg, in plaats van 40 mg/kg voorgesteld door de Commissie. De EP-leden stellen dat de richtlijn ook de synthetisch verbinding perfluorhexaansulfonzuur moet omvatten om te anticiperen op de toevoeging hiervan op de lijst van schadelijke stoffen tijdens de Stockholm Conventie COP-10, die plaatsvindt in juni 2022.

Quote

Rapporteur Martin Hojsík (Renew, Slowakije) zei: “We kunnen de aanwezigheid van POP’s in materialen en afval niet tolereren, anders zullen er geen circulaire economie en duurzame textiel de EU zijn, maar een economie van gerecyclede giftige producten. De positie van het Parlement is een stap vooruit richting het schoonmaken van POP’s, zoals per- en polyfluoralkylstoffen (PFAS) of dioxinen. Het helpt EU-bedrijven om duurzamer te zijn en geeft burgers meer vertrouwen in gerecyclede producten.“

Vervolgstappen

Het Europees Parlement is nu klaar om de onderhandelingen met de lidstaten te starten over de definitieve vorm van de wetgeving.

Achtergrond

De Europese Commissie presenteerde op 28 oktober 2021 een voorstel om annexen IV en V van de verordening voor POP’s uit 2019 te herzien. Hiermee wordt gezorgd dat deze meer op één lijn komt te staan met de internationale verplichtingen. In het bijzonder de Stockholm Conventie, waarvan het hoofddoel is om “de volksgezondheid en het milieu te beschermen tegen persistente organische verontreinigende stoffen”.


Terug naar boven