r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Toekomst van Europa: plenaire vergadering van de conferentie keurt definitieve reeks voorstellen goed

Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC), gepubliceerd op maandag 2 mei 2022.

Op 29 en 30 april is de plenaire vergadering van de Conferentie over de toekomst van Europa voor de laatste keer bijeengekomen. Er is overeenstemming bereikt over een reeks van 49 gedetailleerde voorstellen met een breed scala aan onderwerpen: van klimaatverandering tot gezondheid, migratie en de EU in de wereld. Dit is de uitkomst van een bijzondere reis die een jaar duurde, met volop discussies, beraadslagingen en samenwerking tussen burgers uit heel Europa over het soort Europa waarin zij willen leven.

De vertegenwoordigers van het Europees Parlement, de Raad, de Commissie en vertegenwoordigers van de nationale parlementen waren eensgezind over de voorstellen. De burgers die aan de plenaire vergadering deelnamen, hebben ook hun mening over deze voorstellen gegeven.

Dubravka Šuica, vicevoorzitter voor Democratie en Demografie, nam als covoorzitter van de conferentie het voortouw bij de bijdrage van de Commissie aan de uitvoering van dit belangrijke resultaat van het huidige mandaat. Zij zei hierover: “Onze conferentie bevindt zich in de laatste fase. Ik ben er trots op dat wij, door in dit innovatieve proces in een overlegdemocratie samen te werken, collectief concrete resultaten boeken. Onze betrokken en geïnspireerde burgers hebben ons laten zien welke kant Europa volgens hen uit moet. Het is nu onze taak, van de EU-instellingen, om dit waar te maken. Het is nu, in de nasleep van de pandemie en geconfronteerd met de brutale aanvalsoorlog op Europees grondgebied, belangrijker dan ooit om getuige te zijn van dit samenspel van democratie en burgers.”

Vicevoorzitters Maroš Šefčovič, voorzitter van de werkgroep gezondheid: “We kunnen nooit zeker zijn van de toekomst. Recente gebeurtenissen - een wereldwijde pandemie, een illegale oorlog dichtbij huis, een race om klimaatverandering een halt toe te roepen voor het te laat is - laten zien hoe onzeker de toekomst kan zijn. De kracht van Europa bij het aangaan van uitdagingen ligt in ons vermogen om te discussiëren en meningen uit te wisselen, en in het samenbrengen van onze kernwaarden, wat onze democratie en democratische instellingen vervolgens weer sterker maakt. De conferentie is hier een treffend voorbeeld van. Ik wil met name onze burgers bedanken die hebben deelgenomen: zij hebben zich met vastberadenheid en enthousiasme in het project vastgebeten. Het is een heel bijzondere ervaring om samen met burgers te werken aan toekomstig beleid van de EU. Het helpt ons denken te verbreden. Zonder hen was de conferentie niet succesvol geweest.

Vicevoorzitter Věra Jourová, voorzitter van de werkgroep over waarden, de rechtsstaat, grondrechten en veiligheid: “Ik wil in de eerste plaats de burgers feliciteren. Dankzij hun energie en creativiteit is de conferentie een succes geworden. De burgers hebben laten zien welke kant de EU volgens hen uit moet. Zij willen een EU dat ambitieuzer, doortastender en assertiever is, met meer aandacht voor de problemen van mensen en minder nadruk op de processen. Mensen willen dat de democratie en haar waarden actief worden beschermd en gehandhaafd. Nu moeten we ervoor zorgen dat we deze eisen kunnen waarmaken. Alle EU-instellingen en de lidstaten moeten deze eisen serieus nemen. We kunnen ons niet veroorloven het vertrouwen van de burgers in het vormgeven van de toekomst van Europa te schaden.”

Volgende stappen

De Conferentie over de toekomst van Europa wordt officieel afgesloten op 9 mei, Europadag, in Straatsburg. De covoorzitters van de raad van bestuur van de conferentie bieden de voorzitters van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie dan het eindverslag met deze voorstellen aan. De drie instellingen bespreken dan hoe deze voorstellen doeltreffend kunnen worden opgevolgd, elk binnen hun eigen bevoegdheden en in overeenstemming met de Verdragen.

Achtergrond

De Conferentie over de toekomst van Europa is een nieuw en innovatief proces, met de mogelijkheid voor burgers om te debatteren over de uitdagingen en prioriteiten van Europa.

Meer informatie

Meertalig digitaal platform

Fragmenten van de debatten van vrijdag en zaterdag van de plenaire vergadering van de conferentie zijn beschikbaar op EbS.


Terug naar boven