r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Commissie mikt op talenten van buiten EU voor personeelstekorten

woensdag 27 april 2022, 13:43
Jonge asielzoekers worden overgebracht van Griekenland naar Duitsland
Bron: European Commission

BRUSSEL (ANP) - De Europese Unie heeft op termijn getalenteerde arbeidskrachten nodig uit landen buiten de EU om tekorten in sectoren als de zorg op te vangen. De Europese Commissie stelt daarom een pakket maatregelen voor om het legaal wonen en werken voor buitenlanders in de EU te vereenvoudigen. Ook wil ze de rechten van nieuwe, legale migranten en hun familieleden verbeteren en een "EU-talentenpool" opzetten.

Zo stelt de commissie een gecombineerde aanvraagprocedure voor baan en verblijfsrecht voor. Dat zou het ook voor werkgevers gemakkelijker maken om personeel van buiten de EU aan te trekken. Ook moeten werknemers langer in de EU kunnen blijven en bijvoorbeeld eenvoudiger na het beëindigen van een contract in de ene lidstaat kunnen gaan werken en wonen in een andere.

Volgens vicevoorzitter Margaritis Schinas, die erkent dat werkgelegenheidsbeleid door de lidstaten zelf wordt bepaald, is een gezamenlijke aanpak van arbeidsmigratie nodig om op de middellange en lange termijn aan de vakmensen te komen waar de EU behoefte aan zal hebben, bijvoorbeeld voor de afgesproken energie- en digitale transitie. "Met dit pakket erkennen we de positieve impact van legale migratie op veel fronten", zegt Schinas. "Het geeft mensen die willen migreren de kans hun omstandigheden te verbeteren terwijl de gastlanden meer vakmensen krijgen. Een stimulans voor de economie."

Volgens het dagelijks bestuur van de EU moet de voorgestelde EU-talentenpool een vraag en aanbodplatform worden. De commissie stelt voor om dit initiatief al deze zomer uit te proberen voor geschoolde vluchtelingen uit Oekraïne die werk zoeken.

Delen

Terug naar boven