r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Commissie besluit nieuw Europees burgerinitiatief te registreren

Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC), gepubliceerd op woensdag 27 april 2022.

De Europese Commissie heeft vandaag besloten het Europees burgerinitiatief “Nooit meer slachten” (“End The Slaughter Age”) te registreren. De organisatoren van het initiatief roepen de Commissie op niet langer landbouwsubsidies te verstrekken voor veehouderij, en ethische en ecologische alternatieven, zoals celkweek en plantaardige eiwitten, daarvoor voortaan wel in aanmerking te laten komen. Zij vragen ook om de productie en verkoop van op gewassen gebaseerde of cellulaire landbouwproducten te gaan stimuleren.

Omdat het Europees burgerinitiatief (EBI) aan de formele voorwaarden voldoet, is het volgens de Commissie juridisch gezien ontvankelijk. Zij heeft in dit stadium nog niet gekeken naar de inhoud van het burgerinitiatief.

Het gaat slechts om een formeel besluit. Het loopt dus niet vooruit op het juridische en politiek besluit dat de Commissie uiteindelijk over dit initiatief zal nemen en ook niet op de eventuele stappen die de Commissie zal nemen als het initiatief genoeg steun krijgt. De inhoud van het initiatief geeft alleen het standpunt weer van de groep organisatoren en kan in geen geval worden opgevat als een weergave van het standpunt van de Commissie.

Volgende stappen

Nu het initiatief vandaag is geregistreerd, hebben de organisatoren zes maanden de tijd om te beginnen met het verzamelen van handtekeningen. Als een Europees burgerinitiatief binnen een jaar een miljoen steunbetuigingen uit ten minste zeven lidstaten verzamelt, moet de Commissie reageren. Zij kan dan beslissen of zij ingaat op het verzoek. Zij moet haar besluit motiveren.

Achtergrond

Het Europees burgerinitiatief is ingevoerd bij het Verdrag van Lissabon. Via dit instrument kunnen burgers de Europese agenda mede bepalen. Het Europees burgerinitiatief is in april 2012 officieel van start gegaan. Om ontvankelijk te worden verklaard, mag de voorgestelde actie 1) niet duidelijk buiten de bevoegdheden van de Commissie vallen om een voorstel voor een rechtshandeling in te dienen, 2) niet duidelijk beledigend, lichtzinnig of ergerlijk zijn en 3) niet duidelijk indruisen tegen de waarden van de Unie.

Sinds de invoering van het Europees burgerinitiatief heeft de Commissie 113 verzoeken ontvangen om een Europees burgerinitiatief te lanceren, waarvan er 89 ontvankelijk waren en dus in aanmerking kwamen voor registratie.

Nadere informatie

Europees burgerinitiatief “Nooit meer slachten”

Europese burgerinitiatieven waarvoor momenteel handtekeningen worden verzameld

Forum voor het Europees burgerinitiatief

Campagne #EUTakeTheInitiative


Delen

Terug naar boven