r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek uitroepteken

Oostenrijk mag grenscontrole niet steeds zomaar verlengen

dinsdag 26 april 2022, 12:19
Bord: grenscontrole © Europese Unie

]LUXEMBURG (ANP) - Oostenrijk mag niet blijven controleren aan de grens met Hongarije en Slovenië. Schengenlanden mogen zulke controles alleen instellen als daar een dringende noodzaak voor is en voor maximaal een halfjaar, brengt het Europees Hof van Justitie in herinnering.

Sinds in 2015 veel migranten uit met name Syrië naar Europa trokken, controleert Oostenrijk geregeld mensen die uit Hongarije en Slovenië arriveren. Het Alpenland voerde steeds weer aan dat de openbare orde en de binnenlandse veiligheid anders in het geding zouden komen.

Dat kan inderdaad reden zijn om een uitzondering te maken op de regel dat mensen vrij kunnen reizen tussen Schengenlanden, erkent het hof. Maar dat mag voor hooguit zes maanden, zodat een land het gerezen probleem in de tussentijd kan verhelpen. Daarna moet het uit zijn. Slechts als zich een nieuwe "ernstige bedreiging" aandient, kan weer een nieuwe uitzondering worden gemaakt.

Het hof in Luxemburg sprak zich over de kwestie uit omdat een reiziger uit Slovenië protesteerde tegen de grenscontrole en de boete die hij kreeg toen hij zijn paspoort niet wilde laten zien. De Oostenrijkse rechtbank waar de man aanklopte moet nu onderzoeken of Oostenrijk een goede nieuwe reden had voor de grenscontrole. Maar de hoogste Europese rechter denkt alvast van niet.

De Europese Commissie, die op de regels toeziet, gaat het oordeel van het hof bestuderen. Oostenrijk is bepaald niet het enige Schengenland dat de afgelopen jaren langdurige grenscontroles heeft ingesteld.

Terug naar boven