r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Woningcorporaties: Europese regels hinderen meer bouwen

woensdag 20 april 2022, 15:11
gewijzigd
papieren huis van eurobiljetten

DEN HAAG (ANP) - Woningcorporaties kunnen meer bouwen en meer woningen verduurzamen als het huidige belastingregime voor corporaties wordt aangepast. De corporaties zeggen dat ze onevenredig hard worden geraakt door Europese regelgeving. Nederland mag die regels voor woningbouwcorporaties versoepelen, maar doet dat tot op heden niet.

Die boodschap kregen Tweede Kamerleden mee van Martin van Rijn, voorzitter van de vereniging van woningcorporaties Aedes en Frank Roerdinkholder van woningcorporatie Domijn. De Kamer liet zich door deskundigen bijpraten over de rol van corporaties en beleggers op de woningmarkt. De corporaties willen in ieder geval af van de Europese regel ATAD1. Die is bedoeld om te voorkomen dat buitenlandse investeerders winsten wegsluizen en daardoor minder belasting hoeven te betalen, maar deze regel pakt verkeerd uit voor woningcorporaties, vinden ze.

Corporaties hebben geen winstoogmerk en lenen geld om woningen te kunnen bouwen. Beleggers die veel winst maken, hoeven via deze Europese belastingregel minder belasting te betalen dan woningcorporaties. Aedes noemt het een "boete op investeren" door corporaties. "ATAD moet weg", zei Roerdinkholder tegen de Kamerleden. Aedes-voorzitter Van Rijn riep de landelijke politiek op een principiële discussie te voeren over de vraag of het huidige fiscale regime nog wel bij de bouwopgave van de komende jaren past.

Hoewel de woningcorporaties blij zijn dat per 2023 de verhuurderheffing wordt afgeschaft en daarmee de investeringsruimte wordt vergroot, blijven zij zorgen houden. Zo wordt de 1,8 tot 2 miljard euro die jaarlijks vrijkomt, deels "opgeslokt" door de vermogensbelasting die de corporaties moeten betalen, zei Van Rijn. Ook de almaar stijgende bouwkosten doen een groot deel van de vrijkomende financiële ruimte teniet, voegde Roerdinkholder daar aan toe.

De vraag van de Kamer in hoeverre buitenlandse investeerders de Nederlandse woningmarkt beïnvloeden en hoeveel belasting zij betalen, is tot dusver onbeantwoord gebleven. De Kamer is er niet gerust op dat buitenlandse investeerders, zoals het Amerikaanse investeringsbedrijf Blackstone, geen speciale deals hebben met de Nederlandse Belastingdienst. Dit ondanks de geruststellende woorden van topman James Seppala van Blackstone, die Kamerleden verzekerde zich volledig aan de Nederlandse belastingregels te houden. Volgens Edwin Visser van PwC zijn belastingregels voor buitenlandse investeerders op de woningmarkt strenger dan voor binnenlandse investeerders.

Terug naar boven