r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek uitroepteken

Minister Kaag: begroting moet beter aansluiten bij Europees Semester

donderdag 14 april 2022, 12:30
Sigrid Kaag
Bron: European Commission

DEN HAAG (PDC) - Het kabinet overweegt de begrotingsplannen voor het volgend jaar voortaan niet op Prinsjesdag in september, maar in het voorjaar bekend te maken. Zo schreef minister van Financiën Sigrid Kaag in een brief aan de Tweede Kamer. Door de plannen eerder vrij te geven zou de besluitvorming mogelijk beter aansluiten bij het Europees semester. De Rijksbegroting en de Miljoenennota voor het daarop volgende jaar worden nu nog met Prinsjesdag, de derde dinsdag in september, aan de Tweede Kamer aangeboden.

Het Europees semester is de jaarlijkse cyclus voor de afstemming van het economisch en begrotingsbeleid van de lidstaten van de EU. In april stellen de lidstaten een plan op voor hun economische ontwikkeling op de middellange termijn, met onder andere een raming van de begroting. De Europese Commissie analyseert de begrotingen van lidstaten en geeft de landen vervolgens aanbevelingen, waarmee zij rekening moeten houden als zij hun nationale begroting voor het komende jaar opstellen. In juli worden deze aanbevelingen door de Raad vastgesteld, waarna het aan de lidstaten is om de aanbevelingen in hun nationale begrotingen uit te voeren.

Nu loopt de besluitvorming over uitgavenkant van de begroting in het voorjaar niet synchroon met het Europees Semester. Op het moment dat de Europese Commissie de analyse maakt, is de nationale besluitvorming nog gaande, waardoor de Commissie geen rekening kan houden met de Nederlandse besluitvorming. Andersom kan Nederland geen rekening houden met de uitkomst van de aanbevelingen, omdat op het moment dat de Raad de aanbevelingen aanneemt, de voorjaarsbesluitvorming reeds is afgerond.

Bron: Rijksoverheid

Terug naar boven