r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Europa Vandaag: rechtsstaat Nederland en Hongarije onder de loep

dinsdag 12 april 2022, 8:30

Europa Vandaag brengt u dagelijks op de hoogte van de activiteiten in de Europese politiek. Geselecteerd en becommentarieerd door de redactie van Europa-Nu.nl. Raadpleeg dagelijks de rubriek om op de hoogte te blijven van Europese ontwikkelingen!

 
Vrouwe Justitia

Rechtsstaat in de spotlight, ook Nederland onder de loep

De Raad Algemene Zaken discussieert over de rechtsstaatsituatie in vijf EU-landen, waaronder Nederland. De discussie is onderdeel van de jaarlijkse rechtsstaatdialoog. De ministers bespreken de situatie in elk land in een half uur, na een korte introductie van de Europese Commissie op basis van de rapportage over de rechtsstaat in 2021.

Vooral de discussie over de rechtsstaat in Hongarije zal veel stof doen opwaaien.

Premier Viktor Orbán, die op 3 april de verkiezingen won, voert omstreden wijzigingen door die de democratie en rechtsstaat onder druk zetten. Tegen Hongarije loopt daarom een artikel 7-procedure die er toe kan leiden dat het land zijn stemrecht binnen de EU verliest. En vorige week kondigde de Commissie aan een procedure te starten om EU-subsidies voor Hongarije te kunnen bevriezen wegens het niet eerbiedigen van de rechtsstaat.

 

 
Tijdelijk gebouw Eerste Kamer (Foto gemaakt door Kevin Bergenhenegouwen)
Bron: Kevin Bergenhenegouwen

Nederlands-Spaans begrotingsvoorstel in de Eerste Kamer

De Eerste Kamercommissie voor Financiën bespreekt de bijeenkomsten van de Eurogroep en de Raad Economische en Financiële Zaken van maart en april. Ongetwijfeld zal het ook gaan over het gezamenlijke plan dat minister van Financiën Sigrid Kaag vorige presenteerde met haar Spaanse collega. Nederland en Spanje pleitten hierin voor maatwerk als het gaat om de aanpak van hoge staatsschulden in eurolanden.

De lidstaten van de EU hebben begrotingsafspraken gemaakt om te voorkomen dat hun overheidsfinanciën uit de hand lopen waardoor andere lidstaten bij moeten springen. De afspraken werden aan het begin van de coronapandemie in 2020 tijdelijk opgeschort zodat de lidstaten geld in hun economieën konden steken. Als ze weer worden ingesteld, is dat waarschijnlijk in een andere vorm dan voorheen.

 

En verder...

De Tweede Kamer stemt over moties die zijn ingediend bij een debat over het Fit for 55-pakket van de Europese Green Deal.


Europa in een oogopslag

 

Datum & tijd

Organisatie

Agenda

12 april, 10:15-

Raad Algemene Zaken

Discussie rechtsstaatsituatie in lidstaten

12 april

Eerste Kamercommissie Financiën

Bespreking bijeenkomst Eurogroep en Ecofin-raad

12 april, 15:00-

Tweede Kamer

Stemming moties over Fit for 55

Delen

Terug naar boven