r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Vragen en antwoorden over het crisismechanisme om de visserij- en aquacultuursector financieel te ondersteunen

Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC), gepubliceerd op vrijdag 25 maart 2022.

Waarom activeert de Commissie crisismaatregelen?

De militaire agressie van Rusland tegen Oekraïne sinds 24 februari 2022 heeft gevolgen voor alle spelers in de waardeketen van zeevoedsel — vissers, aquacultuurexploitanten en verwerkings- en afzetbedrijven — in de Europese Unie.

Zo heeft de verstoring van de handelsstromen van belangrijke grondstoffen voor de visserij- en aquacultuursector uit Rusland en Oekraïne de prijzen van belangrijke productiemiddelen als energie en grondstoffen plotseling nog verder omhooggejaagd. Deze crisis zal waarschijnlijk ook ernstige gevolgen hebben voor de levering van graan, plantaardige oliën en magere vis uit Oekraïne en Rusland aan de Unie, waardoor de prijzen voor visvoeder sterk zullen stijgen.

Omdat het momenteel niet mogelijk is om de stijging van de productiekosten te compenseren, is een deel van de vloot van de Unie al gestopt met vissen.

Bovendien zijn de activiteiten van vissersvaartuigen in de Zwarte Zee uit voorzorg opgeschort wegens de dreiging van mogelijke militaire activiteiten.

Het gecombineerde effect van die kostenstijgingen en tekorten wordt ook gevoeld in de sectoren kweek en verwerking van vis en schaal- en schelpdieren.

Volgens de Commissie is er sprake van een marktverstoring als gevolg van aanzienlijke kostenstijgingen en handelsverstoringen en moeten maatregelen worden genomen die in overeenstemming zijn met de verordening inzake het Europees Fonds voor maritieme zaken, visserij en aquacultuur (EFMZVA). Artikel 26 van die verordening voorziet in de mogelijkheid om crisismaatregelen te nemen.

Hoe zullen de maatregelen worden uitgevoerd?

De lidstaten kunnen zelf kiezen of en hoe ze de maatregelen uitvoeren. Als ze besluiten er gebruik van te maken, moeten ze de maatregelen opnemen in de volgende versie van hun bij de Commissie ingediende EFMZVA-programma. De Commissie zal technische richtsnoeren opstellen met een methodologisch kader voor de berekening van de compensatie door de lidstaten.

De uitgaven voor de maatregelen komen in aanmerking als het gaat om kosten die zijn gemaakt tussen 24 februari en 31 december 2022. De lidstaten kunnen de maatregelen meteen beginnen uit te voeren. Na de goedkeuring van hun EFMZVA-programma voor 2021-2027 door de Commissie zullen de lidstaten de voor de toekenning van de steun gebruikte selectiecriteria formeel moeten bevestigen.

Meer informatie

Persmededeling over visserij: Commissie activeert crisismaatregelen om de visserij- en aquacultuursector financieel te ondersteunen


Delen

Terug naar boven