r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

commissies Economische Zaken / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV), Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO), Financiën (FIN) en Europese Zaken (EUZA), Den Haag

Tijdelijk gebouw Eerste Kamer (Foto gemaakt door Kevin Bergenhenegouwen)
Kevin Bergenhenegouwen

 • 1. 
  Vaststellen agenda
 • 2. 
  Europese voorstellen ter wijziging Eigenmiddelenbesluit en herziening verordening MFK 2021-2027

Bespreking en/of inbreng

 • 3. 
  Fit for 55-pakket (betrokken commissies: EZK/LNV en IWO)

Brieven van de Europese Commissie van 17 maart 2022 (35912 / 35921, E) en van 16 maart 2022 (35912, D)

Procedure

 • 4. 
  Rondvraag

Delen

Inhoud

1.

commissievergadering Eerste Kamer

2.

Eerste Kamercommissie voor Europese Zaken (EUZA)

Deze vaste Eerste Kamercommissie houdt zich bezig met onderwerpen op het gebied van Europese samenwerking.

Meer in het bijzonder gaat het daarbij onder meer om

 • Europese verdragen

. Overleg met de minister van Buitenlandse Zaken belast met Europese samenwerking

. Coördinatie van de naleving van de Europese werkwijze

 • Jaarlijkse evaluatie van deze werkwijze
 • Voorbereiding van de Algemene Europese Beschouwingen

3.

Eerste Kamercommissie voor Financiën (FIN)

Deze vaste Eerste Kamercommissie houdt zich bezig met onderwerpen op het gebied van financiën.

Meer in het bijzonder gaat het daarbij onder meer om

4.

Eerste Kamercommissie voor Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV)

Deze vaste Eerste Kamercommissie houdt zich bezig met onderwerpen op het gebied van economische zaken, landbouw, natuurbeheer, voedselkwaliteit, en klimaat.

5.

Eerste Kamercommissie voor Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO)

Deze vaste Eerste Kamercommissie houdt zich bezig met onderwerpen op het gebied van infrastructuur, milieu en ruimtelijke ordening.

Meer in het bijzonder gaat het daarbij onder meer om

6.

Meer over...

Delen

Terug naar boven