r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Cohesiebeleid van de EU: Commissie keurt eerste Interreg-samenwerkingsprogramma's voor de periode 2021-2027 goed, ter hoogte van ruim 481 miljoen euro

Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC), gepubliceerd op woensdag 23 maart 2022.

De eerste Interreg-programma's van de programmeringsperiode 2021-2027 zijn zojuist goedgekeurd door de Commissie. Het gaat om drie programma's voor Europese territoriale samenwerking, waarbij een investering van ruim 481 miljoen euro komt kijken. Het gaat om de programma's “Interreg Midden-Europa”, “Interreg Oostenrijk — Duitsland (Beieren)” en “Interreg Duitsland (Beieren) — Tsjechië”. De begroting wordt toegewezen volgens de EU-prioriteiten voor een slim, groen en inclusief Europa.

Commissaris voor Cohesie en Hervormingen, Elisa Ferreira, licht toe: “Ik ben blij dat de eerste Interreg-programma's voor 2021-2027 nu zijn goedgekeurd. Bij dit Europese project draait het vooral om samenwerking; Interreg zet die gedachte om in concrete acties. Interreg-programma's illustreren de essentie en de kracht van EU-integratie: door financiering te bieden voor intensieve samenwerking in de grensregio's en tussen de lidstaten, helpen ze burgers om gemeenschappelijke uitdagingen niet apart maar gezamenlijk aan te pakken.

De goedgekeurde Interreg-programma's in detail

  • Het programma Interreg Midden-Europa is in totaal goed voor 280,7 miljoen euro. De helft daarvan is bestemd voor groene investeringen, zoals verhoging van de energie-efficiëntie, aanpassing aan klimaatverandering of vergroening van de stedelijke mobiliteit. Bijna een derde van het geld zal worden gebruikt om het concurrentie- en innovatievermogen in Midden-Europa een impuls te geven. Het programma is ook gericht op verbetering van de vervoersverbindingen in plattelands- en perifere regio's en beter bestuur voor een geïntegreerde territoriale ontwikkeling.
  • Aan Interreg Oostenrijk — Duitsland (Beieren) wordt in totaal 76,9 miljoen euro toegewezen. Het heeft vijf prioriteiten: een toekomstbestendige economie, een veerkrachtig milieu, duurzaam toerisme, geïntegreerde regionale ontwikkeling en grensoverschrijdend bestuur. Bijna een derde van de begroting is bestemd voor de ontwikkeling van onderzoeks- en innovatiecapaciteit en ruim een vijfde voor klimaatgerelateerde maatregelen.
  • Interreg Duitsland (Beieren) — Tsjechië krijgt een toewijzing van 123,8 miljoen euro. Bijna een derde van de begroting gaat naar versterking van de rol van cultuur en duurzaam toerisme in economische ontwikkeling, sociale inclusie en sociale innovatie. Andere investeringsprioriteiten zijn de bescherming en het behoud van natuur, biodiversiteit en groene infrastructuur, en meer gelijkheid in de toegang tot inclusieve hoogwaardige diensten in het onderwijs.

Volgende stappen

Binnenkort worden de oproepen tot het indienen van projecten op de websites van de programma's gepubliceerd; belanghebbenden in de desbetreffende gebieden wordt aangeraden die websites in de gaten te houden.

Achtergrond

Binnen het centrum van Europa hebben altijd economische verschillen bestaan en Interreg is bijzonder goed geplaatst om bruggen te slaan tussen regio's en mensen. Interreg zal de betrokken regio's bijstaan in hun verdere ontwikkeling en tegelijkertijd de groene en digitale transitie van de EU bewerkstelligen.

Voor de programmeringsperiode 2021- 2027 heeft de zesde generatie van Interreg een totale begroting van bijna tien miljard euro ter beschikking. Interreg bestaat uit vier onderdelen: grensoverschrijdend (Interreg A), transnationaal (Interreg B), interregionaal (Interreg C) en integratie van ultraperifere gebieden in hun aangrenzende omgeving (Interreg D).

Meer informatie

Europese territoriale samenwerking

Interreg-programma Midden-Europa

Interreg Oostenrijk — Duitsland (Beieren)

Interreg-programma Duitsland (Beieren) / Tsjechië

Q&A Cohesiebeleid van de EU


Delen

Terug naar boven