r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Oekraïne: 3,4 miljard euro React-EU-voorfinanciering voor lidstaten die vluchtelingen uit Oekraïne opvangen

Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC), gepubliceerd op woensdag 23 maart 2022.

Om de lidstaten die oorlogsvluchtelingen uit Oekraïne opvangen te helpen, heeft de Commissie vandaag voorgesteld de totale voorfinanciering uit de herstelbijstand voor cohesie en de regio's van Europa (React-EU) met 3,4 miljard euro te verhogen. Zodra ze is goedgekeurd door de medewetgevers zal deze onmiddellijke injectie van liquiditeiten, in combinatie met de flexibiliteit die is ingevoerd door het cohesiebeleid ten behoeve van vluchtelingen in Europa (CARE) de toegang van de lidstaten tot middelen voor infrastructuur, huisvesting, uitrusting en diensten voor werkgelegenheid, onderwijs, sociale inclusie, gezondheidszorg en kinderopvang versnellen.

Commissaris voor Cohesie en Hervormingen, Elisa Ferreira: “De onwettige en ongerechtvaardigde invasie door Rusland heeft meer dan drie miljoen Oekraïeners op de vlucht gejaagd. Dat aantal neemt nog elke dag toe. De lidstaten en het maatschappelijk middenveld hebben opmerkelijke solidariteit betoont en de EU voert haar acties op om ervoor te zorgen dat de nodige steun iedereen bereikt die vluchtelingen opvangt. Naast het CARE-voorstel, zal het cohesiebeleid daarom 3,4 miljard euro van React-EU voorschieten, met name aan de lidstaten in de voorste linie, om in hun behoeften te voorzien. Wij staan achter de bevolking van Oekraïne en blijven de lidstaten steunen om al wie de oorlog ontvlucht op te vangen.”

Nicolas Schmit, commissaris voor Werkgelegenheid en Sociale Rechten, voegt hieraan toe: “Gezien de urgentie en de ernst van de crisis naar aanleiding van de Russische invasie in Oekraïne, zoekt de EU naar nieuwe manieren om onmiddellijk financiële middelen vrij te maken voor de meest getroffen lidstaten. Met het voorstel van vandaag om het voorfinancieringspercentage in het kader van React-EU te verhogen, zullen de lidstaten zo snel mogelijk over 3,4 miljard euro kunnen beschikken, zodat zij onmiddellijke steun kunnen verlenen aan mensen in nood. We hebben geen tijd te verliezen.”

Een financiële injectie voor de solidariteit van de lidstaten met Oekraïne

De Commissie stelt voor om de voorfinanciering uit de React-EU-tranche 2021 voor alle lidstaten te verhogen van 11 tot 15 %. Bovendien stelt de Commissie voor om voor lidstaten in de voorste linie (Hongarije, Polen, Roemenië en Slowakije) en lidstaten die het hoogste aantal Oekraïense vluchtelingen in verhouding tot hun nationale bevolking opvangen (meer dan 1 % tussen 24 februari 2022 en 23 maart 2022 - Oostenrijk, Bulgarije, Tsjechië en Estland) het percentage tot 45 % te verhogen. Deze verhoogde voorfinanciering komt overeen met een totaalbedrag van 3,4 miljard euro dat aan de lidstaten moet worden betaald zodra het voorstel door de medewetgevers is goedgekeurd.

Aangezien het aantal oorlogsvluchtelingen met het uur toeneemt en de lidstaten momenteel volop mensen registreren, is de situatie zeer dynamisch. Om een beeld te kunnen vormen van de situatie en de druk waarmee de lidstaten worden geconfronteerd door de grote instroom, heeft de Commissie het aandeel vluchtelingen in verhouding tot de bevolking berekend op basis van informatie van het EU-netwerk voor paraatheid en crisisbeheer in verband met migratie, internationale organisaties en andere betrouwbare open bronnen.

Volgende stappen

De voorgestelde wijzigingen van de verordening gemeenschappelijke bepalingen en de Verordening betreffende het Fonds voor Europese hulp aan de meest behoeftigen (FEAD)moeten door het Europees Parlement en de Raad worden goedgekeurd.

Achtergrond

Sinds het begin van de crisis in Oekraïne, in 2014, hebben de EU en haar lidstaten meer dan 1 miljard euro bijgedragen aan humanitaire hulp en steun voor een snel herstel van het land.

Als onderdeel van NextGenerationEU voorziet React-EU in 2021 en 2022 in een extra bedrag van 50,6 miljard euro (in lopende prijzen) voor programma's in het kader van het cohesiebeleid 2014-2020. React-EU is op 24 december 2020 in werking getreden en kan uitgaven met terugwerkende kracht financieren van 1 februari 2020 tot en met 31 december 2023.

Het voorstel van vandaag om de voorfinanciering voor de lidstaten in het kader van React-EU te verhogen komt bovenop het voorstel voor cohesiebeleid voor vluchtelingen in Europa (CARE) dat op 8 maart is goedgekeurd en de mogelijkheid voor de lidstaten om de React-EU-tranche voor 2022 te gebruiken voor maatregelen ter ondersteuning van vluchtelingen uit Oekraïne, in het kader van de algemene doelstelling van herstel na de pandemie.

Meer informatie

Voorstel betreffende extra voorfinanciering uit React-EU

Website - EU-solidariteit met Oekraïne

Oekraïne: EU versterkt solidariteit met wie op de vlucht is voor oorlog

Voorstel voor maatregelen uit hoofde van het cohesiebeleid ten behoeve van vluchtelingen in Europa (CARE)

Open gegevensplatform over het cohesiebeleid van de EU


Terug naar boven