r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Tijdelijke commissie over buitenlandse inmenging 2 (INGE2)

Deze bijzondere commissie van het Europees Parlement is de opvolger van de EP-Commissie over buitenlandse inmenging (INGE)

en doet onderzoek naar alle manieren waarop landen en organisaties van buiten de Unie democratische processen in de EU proberen te beïnvloeden. De commissie bouwt voort op het werk dat al was gedaan door de INGE-commissie en pakt zaken op die onderbelicht zijn gebleven.

Deze commissie is opgericht voor een periode van twaalf maanden. Omdat er soms gevoelige informatie zal worden gedeeld zal een deel van de hoorzittingen en verkregen informatie niet openbaar worden gemaakt.

De commissie telt 33 leden.

Delen

Inhoud

1.

Werkzaamheden

De commissie richt zich in het bijzonder op:

 • 1. 
  onderzoek doen naar de manieren hoe de regels met betrekking tot het financieren van verkiezingscampagnes en politieke partijen worden omzeild met geld uit derde landen, en of die regels in de lidstaten streng genoeg zijn
 • 2. 
  beleidsmaatregelen die bijdragen tot democratische processen in de EU, zoals mediawijsheid en informatiegeletterdheid
 • 3. 
  inmenging via onlineplatforms, met name door het evalueren van de verantwoordelijkheid en impact van zeer grote onlineplatforms op democratie en democratische processen
 • 4. 
  cyberbeveiliging en veerkracht met betrekking tot cyberaanvallen, wanneer deze verband houden met democratische processen
 • 5. 
  onderzoek doen naar de vraag in hoeverre de EU afhankelijk is van buitenlandse partijen in het aanbieden en onderhouden van de kritieke (internet-)infrastructuur en strategische sectoren met betrekking tot het faciliteren van democratische processen
 • 6. 
  maatregelen voor het actief bestrijden van strategische informatie- en communicatiecampagnes van kwaadwillige derde landen en in het bijzonder hoe ze daarin gebruik maken van organisaties binnen de EU

De commissie richt zich niet alleen op de rol die overheden spelen, en wat overheden kunnen doen, maar richt zich ook nadrukkelijk tot niet-overheidsactoren die op dit terrein actief zijn.

 

2.

Nederlandse leden EP-commissie

Lid/leden

Drs. B. (Bart) Groothuis (Bron: Website VVD.nl) Bart Groothuis (VVD)RENEW

3.

Meer informatie

Delen

Terug naar boven