r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Europese begrotingsregels kunnen volgens DNB effectiever

woensdag 9 maart 2022, 14:25
Economische cijfers
Bron: European Commission

AMSTERDAM (ANP) - De Europese begrotingsregels kunnen effectiever zijn als er voortaan meer naar de overheidsuitgaven zou worden gekeken en minder naar de hoogte van overheidstekorten en de staatsschulden. Dat zegt De Nederlandsche Bank (DNB) in een adviespublicatie. In Brussel wordt momenteel namelijk nagedacht om de regels hierover te herzien.

De deskundigen van DNB wijzen erop dat een overheidstekort erg gevoelig is voor de stand van de economie, vandaar dat er doorgaans ook nog een aantal correcties wordt uitgevoerd om het structurele tekort te bepalen. Daar zit een belangrijk bezwaar, aldus DNB. De effecten waarop wordt 'geschoond' worden namelijk geraamd en achteraf regelmatig bijgesteld. Hierdoor is volgens DNB eigenlijk sprake van een onzekere en beweeglijke variabele, die minder geschikt zou zijn om het begrotingsbeleid te toetsen.

De focus op staatsschuld is volgens DNB ook niet altijd effectief. Met name voor landen met zeer hoge schulden kan dit betekenen dat ze, ook in economisch slechte tijden, fors moeten bezuinigen. Dat kan schadelijk zijn voor de economie. Ook ligt het politiek gezien vaak lastig om zoiets te regelen.

Wanneer meer gekeken wordt naar de overheidsuitgaven spelen deze nadelen niet of minder, luidt het advies. Nu is er ook al een uitgavenregel in Brussel. Die zou dan prominenter kunnen worden en zo ook bijdragen aan de schuldafbouw van EU-lidstaten. Wordt in een land bijvoorbeeld een langdurig hogere economische groei verwacht, dan mag de overheid ook meer uitgeven en vice versa. Volgens DNB wordt zo meer rekening gehouden met de langetermijngroei. Ook hebben overheden dan meer grip op de situatie omdat ze toch zelf bepalen hoeveel ze uitgeven.

Delen

Terug naar boven