r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Kaag: mogelijk weer beroep op coulance met EU-begrotingsregels

vrijdag 4 maart 2022, 13:22
Sigrid Kaag, Paolo Gentiloni
Bron: European Commission

DEN HAAG (ANP) - Minister Sigrid Kaag (Financiën) kan niet uitsluiten dat eurolanden opnieuw zullen vragen om een soepele toepassing van de begrotingsregels naar aanleiding van de oorlog in Oekraïne. Dat schrijft zij aan de Tweede Kamer. De afgelopen twee jaar kregen landen ook al extra bewegingsruimte in verband met de economische gevolgen van de coronapandemie.

Volgens Kaag zijn Nederland en de Europese Unie in een "nieuwe buitengewone en zorgelijke situatie" beland door de strijd in Oekraïne en de sancties tegen Rusland. Daarom valt niet uit te sluiten "dat opnieuw een beroep op de flexibiliteit van de regels zal worden gedaan". Maar eerst moet duidelijk worden hoe zwaar de economie en overheidsfinanciën door deze crisis worden geraakt.

Landen die de euro als betaalmiddel hebben mogen een begrotingstekort hebben van maximaal 3 procent van het bruto binnenlands product (bbp), dat de totale omvang van de economie weergeeft. De staatsschuld mag hoogstens 60 procent van het bbp bedragen. Deze normen zijn vastgelegd in het stabiliteits- en groeipact.

De komende maanden wordt besproken hoe het in de toekomst verder moet met deze begrotingsafspraken. Nederland zal daarbij aandringen op behoud van de huidige normen, en verwacht dat weinig landen zullen aandringen op aanpassingen. Wel zullen wat het kabinet betreft de naleving en handhaving moeten verbeteren.

Delen

Terug naar boven