r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek uitroepteken

Commissie publiceert richtlijnen voor korten van gelden vanwege schending van de rechtsstaat

donderdag 3 maart 2022, 12:45
Beeld vrouwe Justitia
Bron: AJEL

DEN HAAG (PDC) - De Europese Commissie heeft nieuwe richtlijnen gepubliceerd voor het activeren van het zogeheten conditionaliteitsmechanisme.

Met het conditionalismechanisme kan de EU betalingen aan lidstaten opschorten, wanneer deze de Europese regels omtrent de rechtsstaat schenden. De nieuwe richtlijnen verduidelijken onder welke voorwaarden de Europese Commissie het mechanisme kan toepassen.

De Commissie heeft drie voorwaarden geformuleerd. Ten eerste moet ten minste één van de beginselen van de rechtsstaat waarnaar de verordening van het conditionaliteits­mechanisme verwijst, in een lidstaat geschonden zijn. Ten tweede moet de schending betrekking hebben op situaties of handelingen die zijn toe te schrijven aan overheidsinstanties. Ten derde moet de schending een aantasting of ernstig risico vormen op de aantasting van goed financieel beheer van de begroting of de financiële belangen van de EU.

Het conditionaliteitsmechanisme was al in januari 2021 ingevoerd, maar Polen en Hongarije hadden hier een rechtszaak tegen gestart. Vorige maand oordeelde het Hof van Justitie van de Europese Unie dat de Europese Commissie rechtsstatelijke voorwaarden mag stellen aan de uitbetaling van subsidies.

De volgende stap is dat de Commissie een mededeling stuurt naar de landen die ze wil raken met het mechanisme. Hongarije en Polen gelden als lidstaten die met het mechanisme te maken kunnen krijgen. In zowel Polen als Hongarije staat de rechtsstaat onder druk.

Bron: Europese Commissie

Terug naar boven