r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek
Niet/beperkt geactualiseerd na 16 maart 2022.

Europese Raad 10-11 maart 2022 (Informele Top)

Informal dinner of Heads of State or Government
Bron: The Council of the European Union

Op 10 en 11 maart kwamen de Europese regeringsleiders en staatshoofden fysiek bijeen in het Franse Versailles voor een informele Europese Raad. Dit gebeurde tegen de achtergrond van de Russische inval in Oekraïne. De gevolgen van deze oorlog stonden dan ook centraal tijdens de top.

Onderwerpen als verdergaande Europese samenwerking op het gebied van Defensie en de opvang van vluchtelingen zijn besproken, als ook de sancties van de EU tegen Rusland. Verder is gesproken over de wens van Oekraïne om lid te worden van de EU.

Namens Nederland nam premier Rutte deel aan deze informele top, die georganiseerd werd door het Frans voorzitterschap en voorgezeten door Charles Michel. Vanuit de Europese Commissie namen Commissievoorzitter Von der Leyen en Hoge Vertegenwoordiger voor het buitenlands en defensiebeleid Borrell deel.

Delen

Inhoud

1.

Resultaten

Russische militaire agressie tegen Oekraïne

De regeringsleiders veroordelen de Russische agressie en acties van het medeplichtige Belarus. Ze verklaren steun voor het onderzoek van het Internationaal Strafhof en dringen aan op de beveiliging van nucleaire installaties in Oekraïne. De landen zijn bereid verdere sancties op te leggen.

De EU en lidstaten zullen steun blijven verlenen aan Oekraïne, ook voor de wederopbouw. Oekraïense vluchtelingen krijgen tijdelijke bescherming. Hiervoor worden financiële middelen beschikbaar gesteld.

Toetreding Oekraïne tot de Europese Unie

De leiders erkennen de Europese aspiraties van Oekraïne en hebben de Commissie verzocht advies uit te brengen over het EU-lidmaatschap van het land. Ze hebben zich niet uitgesproken voor versnelde toetreding van het land. In afwachting van het advies van de Commissie willen de landen de banden met Oekraïne wel verder aanhalen.

Moldavië en Georgië

De Raad heeft ook gevraagd of de Europese Commissie advies uit kan brengen over de verzoeken tot EU-lidmaatschap van Moldavië en Georgië.

Versterking defensiecapaciteiten

De regeringsleiders willen meer investeren in defensie en technologie en gaan samenwerking tussen lidstaten versterken. Daarnaast willen ze zich ook beter voorbereiden op hybride aanvallen en desinformatie. Ook willen ze de defensiedimensie van ruimtevaart versterken. Ze verzoeken de Commissie om met voorstellen te komen.

Vermindering energieafhankelijkheid

De leiders willen de afhankelijkheid van Russisch gas en fossiele brandstoffen zo snel mogelijk afbouwen. Dit willen ze onder meer doen door de afhankelijkheid van fossiel in het algemeen af te nemen, waarbij lidstaten zelf ruimte moeten hebben een alternatief te kiezen. Ze verzoeken de Commissie om met een plan te komen om de leveringszekerheid en betaalbare gasprijzen te kunnen garanderen.

Het leggen van een stevigere economische basis

De afhankelijkheid van andere landen moet afnemen in meer sectoren. De Raad heeft een aantal sectoren aangewezen die cruciaal zijn voor deze strategie, waaronder kritische grondstoffen, digitale technologie en voedsel. Ook willen ze meer investeringen stimuleren.

2.

Meer informatie

Delen

Terug naar boven