r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Burgerpanel Conferentie over de Toekomst: menselijke migratie en onafhankelijker Europa

dinsdag 15 februari 2022, 9:52
Conferentie over de toekomst van Europa: campagnemateriaal

DEN HAAG (PDC) - Het burgerpanel van de Conferentie over de Toekomst van Europa pleitte in Maastricht voor een menselijker migratiebeleid en een sterkere internationale rol voor de Europese Unie. Het panel deed in totaal 40 aanbevelingen over migratie en de EU op internationaal niveau.

Deelnemers aan de vergadering merkten op dat migratie niet noodzakelijk een probleem is, maar dat vluchtelingen wel op een menselijke manier moeten integreren. Ook vinden zij dat de verantwoordelijkheden voor migranten gespreid moeten worden over EU-lidstaten. Zo zouden noordelijke landen meer moeten bijdragen aan Frontex om zuidelijke landen te helpen.

Europa zou volgens de burgers de lokale productie van strategische goederen als energie en semiconductoren moeten stimuleren om minder afhankelijk te zijn van import. Ook zouden Europeanen graag zien dat beslissingen over buitenlands beleid voortaan via gekwalificeerde meerderheid genomen worden in plaats van met unanieme stemming. Zo kan de EU sneller reageren op crisis en manifesteert het zich als één front.

Het laatste burgerpanel vindt plaats van 25-27 februari in Dublin. Op 11 en 12 maart zullen vertegenwoordigers van de panels hun aanbevelingen presenteren tijdens de plenaire sessie van de Conferentie. De uitkomst van de Conferentie zal in een eindrapport gepresenteerd worden aan de voorzitters van het Parlement, de Raad en de Commissie.

Bron: Europees Parlement

Delen

Terug naar boven