r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Europese Commissie: prik uit buitenland moet in CoronaCheck

donderdag 3 februari 2022, 14:38
Een flesje AstraZeneca-vaccin
Bron: European Union, 2021 / Adam Berry

BRUSSEL (ANP) - EU-burgers die zich in een andere lidstaat laten vaccineren tegen Covid-19 of een boosterprik halen moeten het bewijs daarvan in hun eigen coronareisapp terugzien, vindt de Europese Commissie. Nederlanders die bijvoorbeeld in de buurlanden Duitsland of België een oppepprik laten zetten, zien het correcte aantal vaccinaties dat ze hebben gehad nu niet terug in hun CoronaCheck-app. Het dagelijks EU-bestuur stelt voor deze "onpraktische" situatie aan te passen.

Het is niet bekend hoeveel Nederlanders aan 'vaccintoerisme' doen, maar omdat Nederland aanvankelijk achter liep met het zetten van herhalingsprikken zochten vooral Limburgers en Zeeuwen hun heil over de grens. In december bleek bijvoorbeeld de vaccinatiegraad in Vaals, aan de Duitse grens, een stuk hoger te liggen dan door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) werd gedacht.

Voor een bewijs van de buitenlandse prik hoeft de vaccintoerist alleen maar de (gratis) corona-app van het gastland te downloaden. Daar wordt het vaccin met een QR-code in geregistreerd. Maar de prik wordt niet opgeslagen in de CoronaCheck-app. Als ze op reis gaan hebben ze beide apps nodig om te tonen hoeveel prikken ze hebben gehad. Volgens het dagelijks EU-bestuur hebben "bezorgde burgers" hierover aan de bel getrokken.

In december adviseerde de GGD met klem geen boosterprikken over de grens te halen omdat dit problemen met de registratie oplevert. De vaccintoeristen kunnen achteraf via een registratie in Nederland alleen een papieren coronatoegangsbewijs (ctb) krijgen voor binnenlands gebruik in de horeca bijvoorbeeld, maar niet voor het EU corona-reiscertificaat.

De Europese Commissie vraagt de lidstaten in te stemmen met aanpassing van de EU-wetgeving over het digitale corona certificaat (dcc). Dan kan ervoor worden gezorgd dat het correcte aantal vaccinaties, ook die van over de grens, in het door het thuisland uitgegeven corona-reiscertificaat worden opgeslagen.

Terug naar boven