r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

European Citizens' Initiative: Commission decides to register initiative on European football and sports

Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC), gepubliceerd op woensdag 2 februari 2022.

De Europese Commissie heeft vandaag besloten het Europese burgerinitiatief “Win It On The Pitch” te registreren.

De organisatoren van het initiatief verzoeken de Commissie bescherming te bieden voor een Europees sportmodel dat gebaseerd is op waarden, solidariteit, duurzaamheid en open competitie. Met het initiatief wordt de Commissie verzocht een aanbeveling aan te nemen die voorziet in een kader en richtsnoeren voor maatregelen van de lidstaten om het Europese voetbalmodel te beschermen, de sociale waarde van sport in de Europese samenleving en de specifieke aard van sport in de mededingingsregels van de EU te erkennen en de visie en het langetermijnbeleid van de EU inzake toekomst en governance van de Europese sport te versterken.

Aangezien het verzoek om registratie van een Europees burgerinitiatief voldoet aan de formele voorwaarden van de wetgeving, is de Commissie van mening dat het initiatief juridisch ontvankelijk is. Zij heeft in dit stadium nog niet gekeken naar de inhoud van het initiatief.

Volgende stappen

Nu het initiatief vandaag is geregistreerd, hebben de organisatoren zes maanden de tijd om te beginnen met het verzamelen van handtekeningen. Als een Europees burgerinitiatief binnen een jaar een miljoen steunbetuigingen uit ten minste zeven lidstaten verzamelt, moet de Commissie reageren. Zij kan dan beslissen of zij ingaat op het verzoek. Zij moet haar besluit motiveren.

Achtergrond

Het Europees burgerinitiatief is ingevoerd bij het Verdrag van Lissabon. Via dit instrument kunnen burgers de Europese agenda mede bepalen. Het Europees burgerinitiatief is in april 2012 officieel van start gegaan. Na officiële registratie van een Europees burgerinitiatief kunnen ten minste één miljoen burgers, die uit ten minste zeven EU-lidstaten afkomstig zijn, de Europese Commissie verzoeken om wetgevingsvoorstellen in te dienen op gebieden waarvoor de Commissie bevoegd is. Om ontvankelijk te worden verklaard, mag de voorgestelde actie 1) niet duidelijk buiten de bevoegdheden van de Commissie vallen om een voorstel voor een rechtshandeling in te dienen, 2) niet kennelijk beledigend, lichtzinnig of ergerlijk zijn en 3) niet kennelijk indruisen tegen de waarden van de Unie.

Sinds de invoering van het Europees burgerinitiatief heeft de Commissie 111 verzoeken ontvangen om een Europees burgerinitiatief te lanceren, waarvan er 87 ontvankelijk waren en dus in aanmerking kwamen voor registratie.

Nadere informatie

Burgerinitiatief “Win It On The Pitch”

Europese burgerinitiatieven waarvoor momenteel handtekeningen worden verzameld

Forum voor het Europees burgerinitiatief

Campagne #EUTakeTheInitiative


Delen

Terug naar boven