r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Rekenkamer: EU hindert klimaatbeleid met belonen fossiele energie

maandag 31 januari 2022, 18:19
Zonnepanelen

LUXEMBURG (ANP) - De EU-landen hinderen de overgang naar duurzame energie door fossiele energie met tientallen miljarden te blijven bevoordelen. Dat duurt maar voort, terwijl de Europese Commissie en de lidstaten hebben aangekondigd er een eind aan te maken, stelt de Europese Rekenkamer.

De subsidies voor fossiele brandstoffen zijn met 55 miljard euro per jaar de afgelopen jaren nauwelijks afgenomen, constateert de controleur van de Europese uitgaven. Meer dan de helft van de EU-landen subsidieert fossiele energie nog altijd meer dan hernieuwbare energie. Terwijl ze hebben afgesproken dat het over drie jaar afgelopen moet zijn met de klimaatonvriendelijke energiesubsidies. Energie die het klimaat schaadt, zoals van een kolencentrale, wordt bovendien niet hoger belast dan klimaatvriendelijke stroom van windmolens. Vaak is het zelfs andersom.

Dat beleid staat de energietransitie, hard nodig om de klimaatdoelen te halen, in de weg, oordeelt de Rekenkamer. Als de lasten en de lusten worden verschoven kunnen ze de overgang juist versnellen, maar nu werken ze tegen.

De Rekenkamer begrijpt wel dat EU-landen het moeilijk vinden fossiele energie duurder te maken dan duurzame energie. Overheden zijn beducht voor het verzet van burgers die denken dat de overstap in hun nadeel uitvalt. Een Slowaak die al een vijfde van zijn inkomen kwijt is aan stookkosten, zal niet blij zijn als die hoger worden belast. Die vrees zit er helemaal in nu de energieprijs, na het afronden van het onderzoek van de Rekenkamer, nog fors is gestegen.

"Het is dweilen met de kraan open" zo, zegt Europarlementariër Paul Tang (PvdA). "Miljardensubsidies vertragen onze transitie en vervuilen onze planeet." Nederland hobbelt volgens hem ook nog eens achteraan met subsidies voor hernieuwbare energie.

Terug naar boven