r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Diergeneesmiddelen: nieuwe regels van kracht ter bevordering van de diergezondheid en ter bestrijding van antimicrobiële resistentie

Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC), gepubliceerd op vrijdag 28 januari 2022.

In de strijd tegen antimicrobiële resistentie (AMR) is vanaf vandaag de herziene wetgeving inzake diergeneesmiddelen van toepassing in de EU. Deze wetgeving is drie jaar geleden vastgesteld en vormt nu een hoeksteen van de strijd tegen AMR in het kader van het Europees “één gezondheid”-actieplan en de “van boer tot bord”-strategie. Daarnaast consolideert deze wetgeving de voortrekkersrol die de EU wereldwijd vervult in de strijd tegen AMR.

Stella Kyriakides, commissaris voor Gezondheid en Voedselveiligheid, reageerde verheugd op deze mijlpaal:

“De COVID-19-pandemie heeft aangetoond hoe nauw de gezondheid van mensen, planten en dieren, de gezondheid van het milieu en de voedselzekerheid met elkaar verbonden zijn. Het beste voorbeeld daarvan is de stille pandemie van de antimicrobiële resistentie.

De “van boer tot bord”-strategie omvat het ambitieuze doel om de verkoop van antimicrobiële stoffen voor landbouw- en aquacultuurdieren tegen 2030 te halveren in de EU. Met het Europees “één gezondheid”-actieplan pakken we deze potentiële gezondheidscrisis aan door de gezondheid van mensen, dieren en planten als één geheel te benaderen. De nieuwe regels zijn cruciaal om dit doel te bereiken.

In de EU worden de meeste antimicrobiële stoffen toegediend aan dieren om, net zoals bij mensen, ziekten te behandelen en de dieren gezond te houden. Een betere hygiëne, meer vaccinatie en, in het geval van landbouwhuisdieren, betere bioveiligheid en veehouderij kunnen echter het aantal infecties en de behoefte aan behandeling daarvan verminderen. De beperking van het gebruik van antimicrobiële stoffen moet prioriteit krijgen.

De nieuwe regels zullen ervoor zorgen dat dieren vanaf vandaag alleen met antimicrobiële stoffen zullen worden behandeld als dat echt nodig is. In combinatie met de nieuwe wetgeving inzake gemedicineerde diervoeders, die het preventieve gebruik van antimicrobiële stoffen in gemedicineerde diervoeders zal verbieden en het voorschrijven ervan zal beperken, zullen de nieuwe regels de strijd tegen AMR aanzienlijk intensiveren.

Doordat zij aanzetten tot innovatie en concurrentie, zullen de nieuwe regels in de toekomst ook de beschikbaarheid van veelbelovende diergeneesmiddelen bevorderen.

Ik moedig alle lidstaten aan om de nodige maatregelen te nemen en de nodige middelen in te zetten om de wetgeving op nationaal niveau volledig toe te passen, zodat de uitvoering ervan een algemeen succes wordt.

De nieuwe regels versterken de leiderspositie van de EU in de wereldwijde strijd tegen AMR en bieden ons een modern, innovatief en geschikt rechtskader inzake diergeneesmiddelen.”

Achtergrond

Diergeneesmiddelen — soms ook geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik genoemd — zijn stoffen of combinaties van stoffen om ziekten bij dieren te behandelen, te voorkomen of te diagnosticeren.

De EU ondersteunt de ontwikkeling en goedkeuring van veilige, doeltreffende en kwalitatief hoogstaande diergeneesmiddelen voor de productie van voedsel en voor gezelschapsdieren. Zij helpt om de beschikbaarheid van deze geneesmiddelen alsook een hoog beschermingsniveau voor de volksgezondheid, de diergezondheid en het milieu te waarborgen.

De nieuwe verordening betreffende diergeneesmiddelen is in 2019 vastgesteld en is vanaf 28 januari 2022 van toepassing.

De belangrijkste doelstellingen van de wetgeving zijn:

  • een modern, innovatief en geschikt rechtskader vormen,
  • de innovatie op het gebied van diergeneesmiddelen stimuleren en de beschikbaarheid ervan vergroten,
  • de strijd van de EU tegen antimicrobiële resistentie opvoeren.

De afgelopen jaren heeft de Commissie gewerkt aan de vaststelling van zo'n 25 gedelegeerde en uitvoeringshandelingen ter aanvulling van deze verordening, waarvan de helft uiterlijk op de datum van toepassing van de verordening is vastgesteld.

Meer informatie:

Vragen en antwoorden


Delen

Terug naar boven