r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

EU stapt naar WTO vanwege Chinese handelsbeperkingen ten aanzien van Litouwen

Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC), gepubliceerd op donderdag 27 januari 2022.

De EU heeft vandaag bij de Wereldhandelsorganisatie (WTO) een zaak tegen de Volksrepubliek China ingeleid wegens haar discriminerende handelspraktijken ten aanzien van Litouwen, die ook gevolgen hebben voor andere uitvoer uit de eengemaakte markt van de EU. Deze praktijken, die op grond van WTO-regels discriminerend en illegaal lijken, zijn schadelijk voor exporteurs in Litouwen maar ook van elders in de EU, aangezien zij ook gericht zijn op producten die uit andere EU-landen worden uitgevoerd maar deels Litouwse inhoud bevatten. Aangezien pogingen om dit bilateraal op te lossen zijn mislukt, is de EU overgegaan tot de inleiding van een geschillenbeslechtingsprocedure tegen China. Het verzoek om WTO-overleg van vandaag is de eerste stap in dit proces.

In dit verband verklaarde uitvoerend vicevoorzitter en commissaris voor Handel Valdis Dombrovskis: “Het starten van een WTO-zaak is geen stap die wij lichtvaardig nemen. Na herhaalde mislukte pogingen om de kwestie bilateraal op te lossen, zien wij echter geen andere uitweg dan bij de WTO te verzoeken om geschillenbeslechtingsoverleg met China. De EU is vastbesloten om eensgezind en snel op te treden tegen maatregelen die in strijd zijn met de WTO-regels en die een bedreiging vormen voor de integriteit van onze eengemaakte markt. Tegelijkertijd zetten wij onze diplomatieke inspanningen voort om de situatie te de-escaleren.”

De afgelopen weken heeft de Europese Commissie bewijzen verzameld voor de verschillende soorten Chinese beperkingen. De inklaring van Litouwse goederen bij de douane werd bijvoorbeeld geweigerd, aanvragen voor invoer uit Litouwen werden afgewezen en bedrijven in de EU die vanuit andere EU-lidstaten actief zijn, werden onder druk gezet om Litouwse productiemiddelen uit hun toeleveringsketen te verwijderen wanneer zij naar China uitvoeren.

Om soortgelijke gevallen in de toekomst aan te kunnen pakken, is de Commissie bezig haar instrumentarium van autonome maatregelen te versterken. Vorige maand heeft de Commissie een voorstel aangenomen voor een antidwanginstrument, dat de EU meer mogelijkheden zou bieden om in geval van economische dwang een antwoord te formuleren. Dat voorstel wordt momenteel behandeld door het Europees Parlement en de Raad van de EU.

Achtergrond

In december 2021 begon China, zonder de autoriteiten van de EU of Litouwen daarvan in kennis te stellen, de invoer uit en de uitvoer naar Litouwen, alsook andere in- en uitvoer met een link met Litouwen, sterk te beperken of feitelijk te blokkeren. De Commissie heeft de kwestie herhaaldelijk bij de Chinese autoriteiten aan de orde gesteld.

Volgende stappen

De eerste fase van de geschillenbeslechtingsprocedure bij de WTO is het “verzoek om overleg”, in het kader waarvan de EU China formeel om meer informatie over zijn maatregelen vraagt om tot een bevredigende oplossing te komen. Mocht dit overleg niet binnen 60 dagen tot een positief resultaat leiden, dan kan de EU verzoeken om de instelling van een panel dat over de kwestie uitspraak doet.

Meer informatie

Verzoek om overleg

Visuele verduidelijking

Persbericht antidwanginstrument


Delen

Terug naar boven