r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Nederland stelt zich constructief op bij EU-voorstellen over versterking democratie

woensdag 26 januari 2022, 15:24
Rode potlood

DEN HAAG (PDC) - Nederland heeft een positieve en constructieve positie ingenomen ten opzichte van voorstellen van de Europese Commisie wat betreft enkele herzieningen van het kiesrecht en de versterking van de Europese democratie. In de voorgestelde aanpak beoogt het kabinet een centrale rol voor verbeterde informatievoorziening tussen lidstaten en richting mobiele EU-burgers.

De Europese Commissie heeft enkele voorstellen gedaan om de transparantie en integriteit van de Europese democratie te bevorderen. Onderdeel van dit plan zijn veranderingen wat betreft het passieve en actieve kiesrecht van mobiele EU-burgers bij verkiezingen voor de gemeenteraad en het Europees parlement.

Mobiele EU-burgers zijn individuen die verblijven in een lidstaat waar zij geen onderdaan zijn. Momenteel is het moeilijk voor deze burgers om te participeren in verkiezingen door bureaucratische belemmeringen. Het voorstel van de Europese Commissie omvat plannen om de informatie uitwisseling tussen lidstaten over de aanwezigheid van mobiele EU-burgers te bevorderen, deze individuen van meer informatie te voorzien wat betreft hun kiesrecht, en te voorkomen dat zij hun stem twee keer uit kunnen brengen in verschillende regio's of lidstaten.

Delen

Terug naar boven