r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Implementatiewet richtlijnen verkoop goederen en levering digitale inhoud

Met dank overgenomen van Tweede Kamer der Staten Generaal (Tweede Kamer), gepubliceerd op woensdag 26 januari 2022.

26 januari 2022, wetsvoorstel - De Kamer debatteert met minister Weerwind (Rechtsbescherming) over een wetsvoorstel waarmee twee Europese richtlijnen worden ingevoerd. Die zijn gericht op het goed laten werken van de interne Europese markt en het beschermen van de rechten van consumenten.

De richtlijnen regelen onder andere het recht op (beveiligings)updates voor games, apps, digitale diensten en goederen met een digitaal element. Een ander belangrijk punt is dat de duur van de omkering van de bewijslast van de handelaar wordt verlengd van zes maanden naar een jaar. Daarbij gaat het erom dat een product aan de redelijke verwachtingen van de consument moet voldoen. Dit wordt verder gespecificeerd, zodat de consument beter weet waarop te letten.

Bewijslast en dieren

Is het verstandig om de omkering van de bewijslast ook bij de aankoop van dieren te verlengen van zes maanden naar een jaar? Dieren zijn geen normaal "product", vindt Van der Plas (BBB), dus een "garantietermijn" van een jaar is een slecht idee. Door "gebruik" van de koper en de natuur van het leven kan er in twaalf maanden veel met een dier gebeuren. Daarom wil ze de termijn juist verlagen naar drie maanden.

Ook Ellian (VVD) is tegen de verlenging naar een jaar bij dieren. Hij wil het gelijk houden op zes maanden. Landen als Duitsland en Denemarken maken gebruik van de mogelijkheid om een uitzondering te maken voor dieren. Nederland zou dat volgens hem ook moeten doen, om een gelijk speelveld te creëren. Dit is vooral belangrijk voor de hippische sector. Helder (PVV) en Palland (CDA) vallen hem daarin bij.

Minister Weerwind vindt één termijn voor alle goederen duidelijker voor verkopers en consumenten. De verlenging tot een jaar geeft bovendien een prikkel om ervoor te zorgen dat een dier bij verkoop in goede gezondheid verkeert. Professionele fokkers en verkopers zullen volgens hem dan meer doen om ziekten en gebreken te voorkomen. Ook voor Sneller (D66) is dierenwelzijn een belangrijk argument.

Garantie en gebruiksvergoeding

De consument kan niet worden verplicht een gebruiksvergoeding te betalen bij vervanging van een product. Is dat wel in alle gevallen redelijk, bijvoorbeeld als een product met een garantietermijn van 10 jaar na 9,5 jaar kapotgaat? Palland (CDA), Ellian (VVD) en Van der Plas (BBB) hebben daar vragen over. Het is wellicht "too much of a good thing", denkt Sneller (D66), die pleit voor het zoeken van een balans.

De consument mag verwachten dat een product een normale levensduur heeft, zegt minister Weerwind. Het hangt volgens hem van de omstandigheden af of het volledig moet worden vervangen of vergoed. Als de consument het verkeerd heeft gebruikt, is er bijvoorbeeld geen recht op vergoeding. Ook kan een bijbetaling worden gevraagd als er een beter, duurder product wordt geleverd ter vervanging.

Betalen met persoonsgegevens

Digitale inhoud en diensten worden niet altijd betaald met geld. Soms is de tegenprestatie dat de consument toestemming geeft om zijn gegevens te verwerken. Helder (PVV) wil dat daar duidelijkere regels voor komen. Bijvoorbeeld door gegevens pas na bepaalde tijd te verwerken, zodat de koop teruggedraaid kan worden.

Dit is geen Nederlands maar een grensoverschrijdend probleem, zegt minister Weerwind. Daarom is het goed om het op Europees niveau te regelen.

De Kamer stemt op1 februari over het wetsvoorstel en de ingediende motie.


Terug naar boven