r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek uitroepteken

Toekomst van Europa: focus op de ideeën van burgers over democratie en de planeet

Met dank overgenomen van Europees Parlement (EP), gepubliceerd op dinsdag 25 januari 2022.

Link naar de video: De plenaire sessie van de Conferentie over de Toekomst van Europa

De plenaire sessie van de Conferentie over de Toekomst van Europa boog zich over de ideeën van burgers over democratie, de rechtstaat, het milieu en gezondheid.

Meer dan 40 vertegenwoordigers van de Europese burgerpanels en nationale panels bespraken hun aanbevelingen voor een beter Europa met leden van het Europees Parlement en nationale parlementen, vertegenwoordigers van EU-instellingen en nationale regeringen, regionale en lokale autoriteiten, vakbonden en de burgermaatschappij. Door de Covid-19-pandemie, sloten vele deelnemers zich aan van op afstand.

De debatten, die doorgingen in het Europees Parlement in Straatsburg, vonden plaats na zes weekends van beraadslagingen door de burgerpanels, en bespraken duizenden ideeën die voortkwamen uit evenementen en het online platform.

Meer leren over de plenaire vergadering van de Conferentie.

De rechtstaat en democratie verbeteren

Tijdens de plenaire sessie kregen ideeën over de verbetering van de rechtstaat in de EU, de bestrijding van desinformatie en de onafhankelijkheid van media een brede steun van de deelnemers. Er waren ook vele oproepen voor maatregelen tegen discriminatie op de werkplek en voor een kader dat de balans tussen werk en privé ondersteunt.

Neem een kijkje naar de 39 aanbevelingen van het Europese burgerpanel over ‘Europese democratie/ waarden en rechten, de rechtstaat, veiligheid’ tijdens de slotsessie in Firenze, in december 2021.

Ons milieu en onze gezondheid verbeteren

Klimaatverandering was één van de voornaamste bezorgdheden, aangezien de panelleden er bij de EU op aandrongen om te investeren in klimaatvriendelijke technologieën, om minder vervuilende vormen van transport te steunen en milieuobjectieven na te streven in alle mogelijke samenwerkingsverbanden met andere landen. Concrete maatregelen om het dierenwelzijn en zorg voor mensen in landelijke gebieden te verbeteren werden ook benadrukt.

Bekijk de 51 aanbevelingen die in januari 2022 door het panel ‘Klimaatverandering, milieu/ gezondheid’ werden aangenomen, tijdens de slotsessie in Warschau.

Een oproep om actie te ondernemen

Tijdens levendige discussies vroegen de panelleden “gedetailleerde en tijdige” feedback van politici over hun aanbevelingen. Sebastián Guillén, een deelnemer uit Spanje, waarschuwde dat Europeanen “niet willen dat jullie ons vertellen dat jullie iets zullen doen, terwijl dat nooit zal gebeuren”.

“We kregen een stem, er werd naar ons geluisterd. Nu hebben we oplossingen nodig, geen uitvluchten. Laten we samenwerken om te verzekeren dat toekomstige generaties trots zullen zijn op ons, niet beschaamd”, zei said Dorin Hell, uit Duitsland.

Na het evenement zei de vicevoorzitter van de Conferentie Guy Verhofstadt dat hij onder de indruk was over de zelfverzekerde manier waarop burgers hun aanbevelingen verdedigden, indien nodig zelfs tegenover ervaren politici. [...] Het is op basis van deze aanbevelingen dat we voorstellen en besluiten moeten formuleren voor de Conferentie”, benadrukte hij tijdens de opening van de zitting.

Vicevoorzitter van de Conferentie Dubravka Šuica verzekerde de deelnemers dat er “geen reden is voor twijfel” dat hun oproepen gehoord zullen worden.

Deelnemende Europarlementariërs en leden van de nationale parlementen loofden de “constructieve” bijdragen van burgers en zeiden dat ze het potentieel hebben om “echte veranderingen” teweeg te brengen in de EU.

Eerbetoon aan voorzitter Sassoli

De plenaire sessie van de Conferentie opende met een minuut stilte ter nagedachtenis van Parlementsvoorzitter David Sassoli, die op 11 januari overleed. Verhofstadt herdacht dat Sassoli “sterk geloofde in de noodzaak van deze conferentie” en “geloofde dat de nodige impuls voor verandering - waar politici en andere relevante spelers het vaak over hebben - alleen van burgers kan komen”.

Volgende stappen

De twee resterende vergaderingen van de Europese burgerpanels zullen in februari in Dublin en in Maastricht plaatsvinden. De onderwerpen op de agenda zijn:

  • Een sterkere economie, sociale rechtvaardigheid en banen/ jongeren, sport, cultuur en onderwijs/ digitale transformatie
  • EU in de wereld/migratie

Na de twee panels zullen vertegenwoordigers van de burgers hun conclusies presenteren en bespreken tijdens de volgende plenaire vergadering van de Conferentie met leden

van EU-instellingen, nationale parlementen en het maatschappelijk middenveld.

Het uiteindelijke resultaat van de Conferentie zal in een eindverslag worden voorgelegd aan het Parlement, de Raad en de Commissie, die zich geëngageerd hebben om er gevolg aan te geven.

Bekijk het Conferentieplatform voor de ideeën van burgers over de toekomst van Europa

Multimedia materialen

Productinformatie

REF.: 20220120STO21415


Terug naar boven