r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Raad Buitenlandse Zaken, 24 januari 2022 - Voornaamste resultaten

Met dank overgenomen van Raad van de Europese Unie (Raad), gepubliceerd op maandag 24 januari 2022, 21:30.

Voornaamste resultaten

Europese veiligheidssituatie

Josep Borrell, hoge vertegenwoordiger voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid

Het belangrijkste resultaat is dat we onze sterke eenheid en eensgezinde aanpak van de uitdagingen op het gebied van Europese veiligheid hebben bevestigd. Onze eenheid is onze kracht, en hierover bestaat in de Raad geen twijfel.

Josep Borrell, hoge vertegenwoordiger voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid

De Raad Buitenlandse Zaken werd geïnformeerd over de laatste ontwikkelingen wat betreft de Russische militaire opbouw rond Oekraïne. De Europese veiligheidssituatie werd besproken, waarbij ook de situatie in Belarus en Kazachstan ter sprake kwam.

Hierover wisselden de ministers via videoconferentie informeel van gedachten met de Amerikaanse minister van Buitenlandse ZakenAntony Blinken.

De Raad keurde ook conclusies over dit onderwerp goed. Daarin wordt benadrukt dat de pogingen van Rusland om opnieuw scheidslijnen aan te brengen op het Europese continent de fundamentele grondslagen en beginselen van de Europese veiligheid ondermijnen. De situatie doet ook terugdenken aan "invloedssferen" die in de 21e eeuw geen plaats meer hebben. De Raad herhaalt zijn volledige en onbetwistbare steun aan Oekraïne en dat elke verdere militaire agressie tegen Oekraïne enorme gevolgen en hoge kosten met zich mee zal brengen.

Europese veiligheidssituatie: begrippen als "invloedssferen" hebben geen plaats meer in de 21e eeuw (persmededeling, 24 januari 2022)

De ministers waren het erover eens dat de EU diplomatieke inspanningen moet blijven leveren om Rusland ervan te overtuigen voor de dialoog te kiezen. Ze droegen de hoge vertegenwoordiger op met belangrijke partners zoals de VS, de NAVO en de OVSE te blijven overleggen over het standpunt van de EU. Tegelijkertijd zal de EU desinformatie blijven bestrijden.

Hoewel de dialoog de voorkeur heeft, gaf de hoge vertegenwoordiger aan dat er vooruitgang werd geboekt met de voorbereiding van reacties op mogelijke Russische agressie. Deze werkzaamheden worden in overleg met belangrijke partners voortgezet.

Tot slot zal de EU haar inspanningen opvoeren om de weerbaarheid van Oekraïne en andere partners te vergroten door middel van een financieel steunpakket bestaande uit noodleningen en -subsidies, steun tegen cyber- en hybride dreigingen, en steun voor veiligheid en defensie, onder meer door hervorming van de Oekraïense militaire opleidingssector.

Syrië

De Raad heeft gesproken over Syrië op basis van informatie van de speciale gezant van de Verenigde Naties, Geir Pedersen.

Na meer dan 10 jaar is het conflict in Syrië nog lang niet voorbij en blijft het een bron van ellende en instabiliteit.

De Raad herhaalde zijn oproep om tot een politieke oplossing te komen, en benadrukte dat er geen normalisering van de situatie, opheffing van sancties of wederopbouw mogelijk zijn zolang het Syrische regime zich niet inzet voor een politieke transitie. De ministers eisten nogmaals dat het regime en zijn bondgenoten er alles aan doen Resolutie 2254 van de VN-Veiligheidsraad volledig uit te voeren.

De EU zal samenwerken met gelijkgestemde partners, waaronder de Arabische Liga, om het Syrische volk bij te staan en het politieke proces vooruit te helpen. In mei 2022 wil de EU de zesde conferentie in Brussel organiseren, om financiële middelen te vinden voor het Syrische volk en de gemeenschappen die vluchtelingen opvangen, om het Syrische maatschappelijk middenveld een stem te geven en om meer vaart te zetten achter een politieke oplossing voor het conflict.

Libië

De Raad sprak over de jongste ontwikkelingen in Libië, met name het uitstel van de nationale verkiezingen, die gepland stonden voor 24 december 2021.

Het land bevindt zich op een belangrijk kruispunt en de EU blijft de Libiërs steunen om zo spoedig mogelijk vrije, eerlijke, inclusieve en geloofwaardige verkiezingen te organiseren.

De ministers bevestigden de prioriteiten van de EU: Libiërs hebben het recht om via verkiezingen hun vertegenwoordigers te kiezen en het land moet van alle buitenlandse gewapende aanwezigheid worden bevrijd. Ze moedigden alle belanghebbenden aan overeenstemming te bereiken over de te volgen koers om Libiërs de mogelijkheid te geven te gaan stemmen.

De hoge vertegenwoordiger kondigde ook aan dat er naar de mogelijkheid van een verkiezings­waarnemingsmissie zal worden gekeken zodra de Libiërs een nieuwe electorale kalender hebben vastgesteld.

Actuele kwesties

Wat Mali betreft, veroordeelden de ministers de aanwezigheid van de Russische paramilitaire Wagner Group in het land, en het besluit van de Malinese autoriteiten om te voorzien in een langere transitieperiode van 4 jaar.

De hoge vertegenwoordiger kondigde aan dat er sprake was van een politiek akkoord om sancties vast te stellen tegen degenen die de transitie belemmeren, in overeenstemming met het recente besluit van de Economische Gemeenschap van West-Afrikaanse Staten (Ecowas).

Inzake Burkina Faso benadrukte de hoge vertegenwoordiger dat de EU de ontwikkelingen op de voet volgt. Hij sprak zijn bezorgdheid uit over de detentie van president Kaboré en de aanwezigheid van gewapende soldaten op het hoofdkantoor van de nationale radio- en televisiezender, en riep op tot eerbiediging van de grondwet en vrijlating van president Kaboré.

Conclusies van de Raad

De Raad keurde via conclusies de prioriteiten voor 2022-2024 goed van het strategisch partnerschap VN-EU voor vredesoperaties en crisisbeheersing.

Strategisch partnerschap VN-EU voor vredesoperaties en crisisbeheersing: conclusies van de Raad over prioriteiten voor 2022-2024 (persmededeling, 24 januari 2022)

De Raad keurde ook conclusies goed over de EU‑prioriteiten in de VN-mensenrechten­fora in 2022.

Mensenrechten: EU neemt conclusies aan over haar prioriteiten in VN-mensenrechtenfora in 2022

Informatie over de zitting

Zitting nr. 3844

Brussel

24 januari 2022

09:30

Vooraf (documenten)

Achtergrondnota Dit document is momenteel alleen beschikbaar in de volgende talen:

EN

Voorlopige agenda

Lijst van A-punten, Niet-wetgevingswerkzaamheden

Na afloop (documenten)

Deelnemerslijst Dit document is momenteel alleen beschikbaar in de volgende talen:

EN


Terug naar boven