r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek uitroepteken

Conferentie over de toekomst van Europa: aanbevelingen van burgers besproken in plenaire vergadering

Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC), gepubliceerd op maandag 24 januari 2022.

Op vrijdag 21 en zaterdag 22 januari heeft de plenaire vergadering van de conferentie de balans opgemaakt van de aanbevelingen van twee Europese burgerpanels en nationale burgerpanels.

Op haar derde zitting heeft de plenaire vergadering van de conferentie de balans opgemaakt van de 90 aanbevelingen van de panels "Europese democratie/waarden en rechten, de rechtsstaat, veiligheid" en "Klimaatverandering, milieu/gezondheid" en van daaraan gerelateerde aanbevelingen van nationale burgerpanels.

Het debat draaide rond de aanbevelingen van de twee Europese burgerpanels die tot nu toe hun werkzaamheden hebben afgerond, en waaraan zo'n 200 Europeanen van verschillende leeftijden en achtergronden uit alle EU-landen fysiek en op afstand hebben deelgenomen. Samen hebben zij aanbevelingen geformuleerd en aangenomen over de uitdagingen waarmee Europa nu en in de toekomst wordt geconfronteerd.

Het panel "Europese democratie/waarden en rechten, rechtsstaat, veiligheid" heeft 39 aanbevelingen aangenomen tijdens zijn slotzitting, georganiseerd door het Europees Universitair Instituut in Florence (Italië) in december. Het panel "Klimaatverandering, milieu/gezondheid" werd in januari georganiseerd door het Europacollege in Natolin en de stad Warschau (Polen), en kwam met 51 aanbevelingen.

Guy Verhofstadt (Europees Parlement): “Ik was bijzonder onder de indruk van de overtuiging waarmee burgervertegenwoordigers hun aanbevelingen verdedigden in hun debatten met ervaren politici. Het is duidelijk dat zij rekenen op concrete follow-up, waarbij uitgegaan wordt van hun brede visie, en niet van een selectieve benadering. Uiteindelijk zal met alle aanbevelingen rekening moeten worden gehouden.”

Clément Beaune (voorzitterschap van de Raad): “De plenaire vergadering moet rekening houden met de aanbevelingen van de burgers. Dit is de uitdaging die we samen moeten aangaan in de Conferentie over de toekomst van Europa. Wij zijn verheugd dat burgerdebatten en -bijdragen de prioriteiten van de Europese Unie voor toekomstige generaties verrijken.”

Dubravka Šuica (Europese Commissie): “Vanaf het begin heb ik het volste vertrouwen gehad in dit overlegproces. Maar zelfs deze verwachtingen zijn overtroffen: ik ben onder de indruk van de hoge kwaliteit van de aanbevelingen van de Europese en nationale burgerpanels die tot dusver hun werk hebben afgerond. Het is daarom des te belangrijker dat de burgers zich in het resultaat van deze besprekingen herkennen en later de impact van het concrete resultaat van deze conferentie zien. Onze democratie verdient dit levendige en constructieve debat.”

Volgende stappen

De twee Europese burgerpanels die hun aanbevelingen nog niet hebben aangenomen, moeten hun werkzaamheden in februari afronden. De bijeenkomst van het panel “EU in de wereld/migratie” (die naar verwachting zal plaatsvinden van 11 tot en met 13 februari) zal worden georganiseerd door het Europees Instituut voor bestuurskunde in Maastricht, Nederland.

Het panel “Een sterkere economie, sociale rechtvaardigheid en werkgelegenheid/onderwijs, cultuur, jeugdzaken en sport/digitale transformatie” (dat naar verwachting zal bijeenkomen van 25 tot en met 27 februari) zal worden georganiseerd door het Instituut voor internationale en Europese zaken in Dublin, Ierland. Hun aanbevelingen zullen tijdens een volgende plenaire vergadering van de conferentie worden besproken.

Achtergrond

De plenaire vergadering van de conferentie bestaat uit vertegenwoordigers van het Europees Parlement (108), de Raad (54, of twee per lidstaat) en de Europese Commissie (3), alsook van alle nationale parlementen (108) op voet van gelijkheid, en burgers (108). Als onderdeel van de burgercomponent nemen vertegenwoordigers van de Europese burgerpanels (80) en van nationale panels en evenementen (27, of één per lidstaat), en de voorzitter van het Europees Jeugdforum deel aan de beraadslagingen.

Daarnaast nemen vertegenwoordigers van het Comité van de Regio's (18) en het Economisch en Sociaal Comité (18), gekozen vertegenwoordigers van regionale (6) en lokale (6) overheden, en vertegenwoordigers van de sociale partners (12) en maatschappelijke organisaties (8) als leden deel aan de conferentie. Andere leden van het college van commissarissen, waaronder de hoge vertegenwoordiger van de Unie, worden uitgenodigd om van tijd tot tijd aan het debat deel te nemen wanneer onderwerpen binnen hun respectieve portefeuilles worden besproken.

Ook vertegenwoordigers van belangrijke belanghebbenden kunnen worden uitgenodigd - zoals op 21-22 januari het geval was voor vertegenwoordigers van de landen van de Westelijke Balkan, van EU-agentschappen en -organen zoals de EU-Ombudsman Emily O'Reilly en van de dialoog tussen Europese instellingen en kerken, religieuze verenigingen of gemeenschappen en levensbeschouwelijke en niet-confessionele organisaties.

De plenaire vergadering van de conferentie bespreekt de aanbevelingen van zowel nationale als Europese burgerpanels en de input van het meertalig digitaal platform, gegroepeerd per thema, zonder een vooraf bepaald resultaat. De plenaire vergadering zal alle voorstellen waar zij het unaniem mee eens is, voorleggen aan de raad van bestuur. De raad van bestuur zal dan in volledige samenwerking en volledige transparantie met de plenaire vergadering een verslag opstellen.

De panels hebben 80 burgers (20 per panel) gekozen om hen te vertegenwoordigen in de plenaire vergadering van de conferentie. Deze vertegenwoordigers zijn lid van de plenaire vergadering sinds de tweede zitting in oktober in Straatsburg. Meer informatie over de samenstelling, het doel en de werkzaamheden van de plenaire vergadering, en alle documenten voor het komende weekend zijn te vinden op de webpagina van de plenaire vergadering van de conferentie.

Alle Europeanen kunnen via het meertalige digitale platform blijven deelnemen aan het debat.

Meer informatie

Fragmenten zijn beschikbaar op EbS. Alle foto's, video- en audiomateriaal van de werkgroepen en de plenaire debatten zijn beschikbaar op het Multimediacentrum van het Parlement.

Proces van de Conferentie over de toekomst van Europa

Tijdlijn van de Conferentie over de toekomst van Europa


Terug naar boven