r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Toekomst van Europa: plenaire vergadering bespreekt aanbevelingen burgerpanels

Met dank overgenomen van Europees Parlement (EP), gepubliceerd op dinsdag 18 januari 2022.

De plenaire vergadering inventariseert aankomend weekend de 90 aanbevelingen rondom o.a. democratie, de rechtsstaat, klimaatverandering, milieu en gezondheid.

Tot nu toe hebben twee Europese burgerpanels hun aanbevelingen afgerond. Aan elk panel hebben 200 Europeanen uit alle EU-landen van verschillende leeftijden en uiteenlopende achtergronden fysiek en op afstand deelgenomen. Samen hebben zij aanbevelingen geformuleerd over de uitdagingen waarmee Europa nu en in de toekomst wordt geconfronteerd.

Het panel "Europese democratie/waarden en rechten, rechtsstaat, veiligheid" heeft 39 aanbevelingen aangenomen tijdens de slotzitting, georganiseerd door het Europees Universitair Instituut in Florence (Italië) in december 2021. Het panel "Klimaatverandering, milieu/gezondheid" werd in januari georganiseerd door het Europacollege in Natolin en de stad Warschau (Polen), en kwam met 51 aanbevelingen om aan de plenaire vergadering voor te leggen. Deze in totaal 90 aanbevelingen plus de aanbevelingen van de nationale burgerpanels worden op 21 en 22 januari gepresenteerd en besproken tijdens de komende plenaire vergadering van de Conferentie in het Europees Parlement in Straatsburg (Frankrijk).

Wanneer: Vrijdag 21 januari en zaterdag 22 januari 2022 (inclusief voorbereidende vergaderingen, werkgroepen en vergaderingen van de politieke groeperingen)

Waar: Europees Parlement in Straatsburg, met deelnemers ter plaatse en op afstand

Tijdens de opening van de plenaire vergadering van de conferentie wordt ook David Sassoli herdacht, de voormalig voorzitter van het Parlement die op 11 januari is overleden. Zie de volledige agenda.

Chronologisch overzicht

De plenaire vergadering van de Conferentie bespreekt de aanbevelingen van zowel nationale als Europese burgerpanels en de input van het meertalig digitaal platform, gegroepeerd per thema, zonder een vooraf bepaald resultaat. De plenaire vergadering zal alle voorstellen waar zij het unaniem mee eens is voorleggen aan de raad van bestuur. De raad van bestuur zal dan in volledige samenwerking en transparantie met de plenaire vergadering een verslag opstellen. De vier burgerpanels hebben in totaal 80 burgers (20 per panel) gekozen om hen te vertegenwoordigen in de plenaire vergadering van de Conferentie. Deze vertegenwoordigers hebben ook al deelgenomen aan de tweede zitting van de plenaire vergadering op 23 oktober vorig jaar in Straatsburg. Meer informatie over de samenstelling, het doel en de werkzaamheden van de plenaire vergadering, en alle documenten voor het komende weekend zijn te vinden op de webpagina van de plenaire vergadering van de conferentie.

De vier Europese burgerpanels zijn een door burgers geleid proces en een hoeksteen van de Conferentie over de toekomst van Europa. Bij hun gesprekken houden zij rekening met de suggesties die burgers uit heel Europa via het meertalig digitaal platform en bij evenementen in de EU-landen hebben gedaan, ondersteund door presentaties van prominente academici en andere deskundigen.

Alle Europeanen kunnen via het meertalige digitale platform blijven deelnemen aan het debat.


Delen

Terug naar boven