r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Afghanistan: 268,3 miljoen euro aan EU-steun voor onderwijs, gezondheidszorg en bestaansmiddelen ten behoeve van Afghaanse bevolking

Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC), gepubliceerd op dinsdag 18 januari 2022.

Als reactie op de ernstige humanitaire crisis die in Afghanistan heerst heeft de EU projecten ter waarde van 268,3 miljoen euro opgestart, waarmee zij de vitale steun voor de Afghaanse bevolking opvoert.

De nadruk bij de EU-steun ligt op het behoud van het onderwijsstelsel, de instandhouding van bestaansmiddelen en de bescherming van de volksgezondheid, ook voor vluchtelingen, migranten en intern ontheemden. De steun wordt verstrekt via de organisaties van de Verenigde Naties die in Afghanistan actief zijn (Unicef, WFP, UNDP, UNHCR, WHO, IOM) en komt rechtstreeks ten goede aan de Afghaanse bevolking. Met twee projecten worden mensenrechtenverdedigers en maatschappelijke organisaties ondersteund.

Jutta Urpilainen, commissaris voor Internationale Partnerschappen, zei het volgende: “Niemand achterlaten, dat is het beginsel waardoor de EU zich bij haar wereldwijde engagement laat leiden. Vandaag maken we waar wat we herhaaldelijk hebben gezegd: wij laten het Afghaanse volk niet in de steek. Ik ben blij dat we de elementaire menselijke behoeften kunnen lenigen en bestaansmiddelen kunnen beschermen, aan de hand van de duidelijke parameters die door de Raad Buitenlandse Zaken zijn ontwikkeld. Bij de projecten ligt de nadruk op gezondheid, voeding, schoon water, sanitaire voorzieningen en onderwijs, met name voor vrouwen en meisjes. We ondersteunen ook inkomstengenererende activiteiten, de voedselzekerheid en de lokale markten. We hebben snel gereageerd om het lijden van de bevolking te verlichten en een toekomst voor het Afghaanse volk, met name voor vrouwen en jongeren, veilig te stellen.”

Onderwijs, gezondheid, bestaansmiddelen

Met zeven EU-projecten, voor in totaal 186 miljoen euro, wordt steun verleend voor de gezondheidszorg en het onderwijs van de Afghaanse bevolking en worden haar bestaansmiddelen ondersteund; deze projecten zullen worden uitgevoerd via het Kinderfonds van de Verenigde Naties (Unicef), het Ontwikkelingsprogramma van de Verenigde Naties (UNDP), de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en het Wereldvoedselprogramma (WFP).

 • Noodhulp in contanten voor leerkrachten, om het onderwijs van kinderen op openbare scholen te ondersteunen - In het kader van dit project van 50 miljoen euro, dat door Unicef zal worden uitgevoerd, zal de ongeveer 194 000 leerkrachten op openbare scholen in het hele land gedurende twee maanden in de strenge winter ongeveer 90 euro per maand noodhulp in contanten kunnen worden verstrekt. Dit zal indirect ten goede komen aan meer dan 8,8 miljoen kinderen tussen de 6 en 18 jaar.
 • Steun voor schoolmaaltijden voor meisjes en jongens - Met dit project van 11 miljoen euro, dat door het WFP in samenwerking met Unicef zal worden uitgevoerd, zullen aan meisjes en jongens in het basisonderwijs maaltijden kunnen worden verstrekt, zowel op school als om mee naar huis te nemen. Met behulp van de EU-steun zal ook geld kunnen worden overgemaakt naar de families van meisjes in het middelbaar onderwijs, op voorwaarde dat de meisjes naar school gaan.
 • Verzachting van de gezondheidseffecten van de COVID-19-crisis in Afghanistan - Met 10 miljoen euro aan EU-steun zullen via de WHO de test-, monitoring- en ziekenhuisfaciliteiten voor de aanpak van COVID-19 kunnen worden verbeterd.
 • Verzachting van de gevolgen van de COVID-19-pandemie door betere toegang tot voeding, water, sanitaire voorzieningen en hygiëne alsmede preventie van gendergerelateerd geweld - Met dit project van 25 miljoen euro zullen via Unicef de gevolgen van COVID-19 voor de gezondheid en de voeding van vrouwen en kinderen in Afghanistan kunnen worden verzacht.
 • Inspanningen voor de uitroeiing van polio, die in Afghanistan nog steeds voorkomt. Dit project van 25 miljoen euro, dat zal worden uitgevoerd door Unicef en de WHO, zal de aankoop van poliovaccins en andere maatregelen mogelijk maken.
 • Steun voor voedsel en contant geld voor werk voor een bedrag van 50 miljoen euro - In samenwerking met het WFP zal de EU kunnen zorgen voor meer voedselzekerheid voor ongeveer 450 000 personen die voedsel of contant geld ontvangen wanneer zij deelnemen aan werkprogramma's om de voedselproductie te bevorderen.
 • Instandhouding van bestaansmiddelen, met name voor vrouwen - Via dit project van 15 miljoen euro, dat zal worden uitgevoerd in samenwerking met het UNDP, zullen ongeveer 23 000 - voornamelijk vrouwelijke - ondernemers technische en/of financiële steun voor het ontwikkelen en uitbreiden van hun bedrijfsactiviteiten kunnen krijgen.

Gedwongen ontheemding en migratie

In samenwerking met Unicef, de UNHCR, het UNDP, de IOM en de Norwegian Refugee Council (NRC) heeft de EU nog eens vijf projecten voor in totaal 79 miljoen euro gelanceerd om gedwongen ontheemding en migratie in Afghanistan, Iran, Pakistan en Centraal-Azië tegen te gaan.

 • Afghaanse kinderen zonder vaste woon- of verblijfplaats die het moeilijk hebben door irreguliere migratie - Met dit project van 15 miljoen euro, dat door Unicef zal worden uitgevoerd, zullen met name niet-begeleide kinderen in Afghanistan kunnen worden ondersteund door middel van beschermingsmaatregelen, basisvoorzieningen en re-integratie. Het project zal er ook op gericht zijn ontheemde kinderen en jongeren in Afghanistan, hun families en kwetsbare gastgemeenschappen van gelijke toegang tot onderwijs, gezondheidszorg en voeding te verzekeren en bescherming te bieden, alsook om families met schulden te ondersteunen, zodat minder families hun kinderen van school thuishouden of uithuwelijken.
 • Steun voor Afghaanse vluchtelingen en ontheemden in Pakistan, Iran, Centraal-Azië en Afghanistan - Dit project van 34 miljoen euro, dat door de UNHCR zal worden uitgevoerd, zal tot doel hebben duurzame oplossingen te vinden voor Afghanen zonder vaste woon- of verblijfplaats, zoals betere toegang tot basisvoorzieningen, meer economische zelfredzaamheid en grotere economische bescherming.
 • Steun voor ontheemde Afghanen in Pakistan, Iran, Centraal-Azië en Afghanistan - Dit project van 15 miljoen euro, dat door de IOM zal worden uitgevoerd, zal de toegang tot gezondheidszorg en onderwijs verbeteren en economische kansen voor kwetsbare Afghanen en hun gastgemeenschappen in Iran, Pakistan en Tadzjikistan creëren, met bijzondere aandacht voor de specifieke behoeften van vrouwen en meisjes.
 • Steun voor kwetsbare Afghanen en gastgemeenschappen in Iran - Met dit EU-project ter waarde van 14 miljoen euro, dat in samenwerking met de Norwegian Refugee Council (NRC) zal worden uitgevoerd, zullen kwetsbare Afghanen en hun gastgemeenschappen meer mogelijkheden krijgen om hun rechten uit te oefenen, grotere toegang tot essentiële diensten hebben en beter worden beschermd, en zullen ook hun middelen van bestaan worden verbeterd en zullen zij grotere toegang tot duurzame inkomsten hebben. Het project zal met name de bouw en de uitrusting van klaslokalen en gezondheidszorginstellingen mogelijk maken.
 • Versterking van de onderwijs- en opleidingscapaciteit voor Afghaanse burgers in de provincie Surxondaryo in Oezbekistan - Dit project van 1 miljoen euro, dat door het UNDP zal worden uitgevoerd, zal de onderwijsmogelijkheden voor Afghaanse burgers vergroten, met bijzondere aandacht voor jongeren en vrouwen.

Daarnaast verhoogt de EU haar steun voor mensenrechtenverdedigers die gevaar lopen en maatschappelijke organisaties in Afghanistan in deze zeer moeilijke periode, met twee projecten van samen 3,3 miljoen euro.

In de komende maanden moeten er in al deze sectoren meer projecten van de grond komen.

Achtergrond

De nieuwe projecten die van start gaan, zijn een belangrijke mijlpaal in het totale EU-steunpakket van 1 miljard euro dat voorzitter Ursula von der Leyen in oktober 2021 heeft aangekondigd. Het totale pakket van 1 miljard euro omvat ook 227 miljoen euro aan humanitaire middelen voor levensreddende en levensondersteunende humanitaire noodhulp in de volgende sectoren: voedsel en voeding, onderdak, water en hygiëne, medische zorg, onderwijs en bescherming. De EU heeft deze middelen al in 2021 volledig aan de humanitaire partners toegewezen voor steun voor kwetsbare Afghanen die in het land en in de regio wonen, met bijzondere aandacht voor de specifieke behoeften van vrouwen en meisjes.

De EU lenigt basisbehoeften en verstrekt steun voor elementaire bestaansmiddelen, buiten de feitelijke autoriteiten om. De respons bouwt voort op de conclusies van de Raad van 21 september 2021, waarin de Europese Unie zich ertoe verbindt het Afghaanse volk te ondersteunen en waarin vijf ijkpunten zijn bepaald als voorwaarden voor eventuele toekomstige contacten met de feitelijke Afghaanse autoriteiten, zoals goedgekeurd door de ministers van Buitenlandse Zaken van de EU. Die ijkpunten omvatten de bescherming van de mensenrechten, en vooral de rechten van vrouwen en meisjes. De reguliere samenwerking met de EU blijft bevroren totdat deze ijkpunten zijn gehaald.

Meer informatie

Factsheet - EU-steun voor het Afghaanse volk: basisbehoeften lenigen

Afghanistan | Internationale partnerschappen (europa.eu)

Afghanistan en de EU — Europese Dienst voor extern optreden (europa.eu)

Delegatie van de Europese Unie in Afghanistan — Europese Dienst voor extern optreden (europa.eu)


Delen

Terug naar boven