r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Raad Economische en Financiële Zaken, 18 januari 2022 - Voornaamste resultaten

Met dank overgenomen van Raad van de Europese Unie (Raad), Frans voorzitterschap Europese Unie 1e helft 2022, gepubliceerd op dinsdag 18 januari 2022, 14:30.

Voornaamste resultaten

Prioriteiten van het Franse voorzitterschap

Het Franse voorzitterschap heeft zijn economische en financiële prioriteiten voor de eerste helft van 2022 gepresenteerd. Daarna wisselden de ministers hierover van gedachten.

Bruno Le Maire, Frans minister van Economische Zaken, Financiën en Herstel

Europa is erin geslaagd de ergste economische crisis sinds 1929 te boven te komen. We hebben op het juiste moment de juiste actie ondernomen. De crisis heeft ons echter geleerd dat we een nieuw economisch model op basis van strategische autonomie tot stand moeten brengen. Wat voor Europa willen we bouwen? We willen een onafhankelijk Europa dat zijn waarden kan verdedigen, investeringen in innovatie en sleuteltechnologieën kan bevorderen en het milieu kan beschermen. We willen een nieuw model ontwikkelen op basis van duurzame groei.

Bruno Le Maire, Frans minister van Economische Zaken, Financiën en Herstel

Opname van de bespreking Dit document is momenteel alleen beschikbaar in de volgende talen:

EN FR

Frans voorzitterschap van de Raad van de EU

Vennootschapsbelasting

De ministers hielden een oriënterend debat over het voorstel voor een richtlijn van de Raad tot invoering van een mondiaal minimum­belasting­niveau voor multinationale groepen in de EU. De Commissie had hiervoor eind december 2021 een voorstel ingediend en het Franse voorzitterschap wilde zo snel mogelijk beginnen met de bespreking ervan in de Raad.

De ministers benadrukten dat dit dossier prioriteit heeft en dat de overeengekomen regels inzake internationale vennootschaps­belasting dringend in EU-wetgeving moeten worden omgezet.

Meer bepaald moet de richtlijn zorgen voor de omzetting van de tweepijler­hervorming van het internationale belastingstelsel, die in het mondiale inclusieve kader inzake grondslag­uitholling en winst­verschuiving (BEPS) van de OESO/G20 overeen is gekomen. Dit internationale akkoord, waar 137 landen en jurisdicties bij aangesloten zijn, vormt een belangrijke stap naar een efficiënt en eerlijk winst­belastingstelsel. De richtlijn heeft betrekking op de zogenaamde "tweede pijler" van de hervorming. Voor de "eerste pijler" lopen er immers nog technische besprekingen binnen het inclusieve kader.

Het akkoord van 8 oktober 2021 is een succes voor de internationale gemeenschap en is vooral een Europees succes. Het zal zorgen voor billijkheid, efficiëntie en stabiliteit voor onze bedrijven en burgers. De bespreking heeft duidelijk gemaakt dat we met ons allen de wens delen om snel vooruitgang te boeken, en daar ben ik blij om. De EU neemt het voortouw bij deze historische hervorming en dat is goed nieuws.

Bruno Le Maire, Frans minister van Economische Zaken, Financiën en Herstel

Voorstel voor een richtlijn tot invoering van een mondiaal minimumbelasting­niveau voor multinationale groepen in de EU, 22 december 2021 Dit document is momenteel alleen beschikbaar in de volgende talen:

EN FR

Verklaring over een tweepijleroplossing voor de belastingproblematiek als gevolg van de digitalisering van de economie (OESO, 8 oktober 2021)

Belastingen (achtergrond­informatie) Dit document is momenteel alleen beschikbaar in de volgende talen:

EN FR

Belastingen (achtergrond­informatie)

Infographic - Recovery fund: the EU delivers

Illustration: EU recovery fund supports member states to kick-start the economy and build a more resilient, green and digital Europe. Zie volledige infographic

Economisch herstel

De ministers bespraken de uitvoering van de herstel- en veerkracht­faciliteit.

Op dit moment moet de Commissie nog de evaluatie afronden van de herstel- en veerkracht­plannen van 5 lidstaten. Eén van deze 5 moet zijn plan nog indienen. De Raad reageerde snel op de Commissievoorstellen in dit verband en keurde door middel van uitvoeringsbesluiten de evaluaties van 22 plannen goed binnen de in de verordening gestelde, krappe termijn. Op dit ogenblik is de Commissie nog in gesprek met Bulgarije, Hongarije, Polen en Zweden over de evaluatie van hun plannen.

Tot nu toe hebben 18 lidstaten een prefinanciering (13% van de gevraagde bedragen) gekregen voor in totaal € 54,2 miljard. Om de plannen te financieren heeft de Commissie op de financiële markten al € 71 miljard via langetermijn­instrumenten en € 28 miljard via kortetermijn­instrumenten geleend.

De herstel- en veerkrachtfaciliteit is een tijdelijk instrument waarmee de Commissie namens de Unie schuldpapier kan uitgeven en zo de lidstaten kan helpen met hun hervormingen en investeringen. Ze stelt € 723,8 miljard (in lopende prijzen) ter beschikking in de vorm van leningen (€ 385,8 miljard) en subsidies (€ 338 miljard).

De ministers benadrukten dat het geld snel aan de lidstaten moet worden uitbetaald. De Raad verwacht dat de faciliteit grotendeels in 2022 zal worden uitgevoerd.

Europa is nu sterker dan vóór de crisis. We hebben de wereld getoond dat we verenigd en solidair zijn door een historisch akkoord over een herstelpakket van € 750 miljard te sluiten. Er zijn al 22 herstel- en veerkrachtplannen goedgekeurd en 18 lidstaten hebben al een prefinanciering ontvangen voor in totaal € 54,2 miljard. Dat is goed nieuws. We moeten dit politieke momentum vast zien te houden en blijven investeren in onze toekomst.

Bruno Le Maire, Frans minister van Economische Zaken, Financiën en Herstel

Herstelplan voor Europa (achtergrond­informatie)

Infografiek: Herstel- en veerkrachtfaciliteit

Herstel- en veerkrachtfaciliteit (Europese Commissie)

De EU als kredietnemer - relaties met beleggers (Europese Commissie)

Structuur van het veilingprogramma (Europese Commissie)

Europees Semester 2022

De Raad heeft het startsein gegeven voor het jaarlijkse "Europees Semester" voor toezicht op het beleid van de lidstaten wat betreft economie, werk­gelegenheid en begrotingszaken. Hij nam conclusies aan over het waarschuwings­mechanisme­verslag 2022 en over de duurzame-groei-analyse 2022. Ook keurde hij de aanbeveling over het economisch beleid van de eurozone 2022 goed. Deze aanbeveling moet eerst in maart 2022 het fiat van de Europese Raad krijgen. Daarna kan de Raad ze dan tijdens een komende zitting aannemen.

Conclusies over het waarschuwings­mechanisme­verslag 2022, 18 januari 2022 Dit document is momenteel alleen beschikbaar in de volgende talen:

EN

Conclusies over de jaarlijkse duurzame­groei­analyse 2022, 18 januari 2022 Dit document is momenteel alleen beschikbaar in de volgende talen:

EN

Aanbeveling over het economisch beleid van de eurozone 2022, 11 januari 2022

Europees Semester (achtergrond‑informatie)

EU-mandaat voor de G20

De ministers gaven aanwijzingen voor de verdere werkzaamheden rond het EU-mandaat voor de G20, dit als voorbereiding voor de bijeenkomst van de ministers van Financiën en de presidenten van de centrale banken van de G20 op 17 en 18 februari 2022.

Diversen

Het voorzitterschap praatte de ministers bij over wetgevingsvoorstellen rond financiële diensten. De Duitse delegatie gaf toelichting bij de prioriteiten van het G7-voorzitterschap. De ministers kregen ook informatie over het meest recente EIB-investeringsverslag.

EIB-Investeringsverslag 2021/2022: herstel als springplank voor verandering

Informatie over de zitting

Zitting nr. 3843

Brussel

18 januari 2022

10:00

Vooraf (documenten)

Voorlopige agenda Dit document is momenteel alleen beschikbaar in de volgende talen:

FR

Voorlopige lijst van A-punten

Voorlopige lijst van A-punten, toevoeging 1

Lijst van A-punten, Niet-wetgevingswerkzaamheden Dit document is momenteel alleen beschikbaar in de volgende talen:

EN

Achtergrondnota Dit document is momenteel alleen beschikbaar in de volgende talen:

EN FR

Na afloop (documenten)

Videobeelden Dit document is momenteel alleen beschikbaar in de volgende talen:

EN


Delen

Terug naar boven