r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Herdenking van voorzitter Sassoli: "Uw strijd voor democratie zal voortleven"

Met dank overgenomen van Europees Parlement (EP), gepubliceerd op maandag 17 januari 2022.

Leden van het Europees Parlement hebben maandag de overleden Parlementsvoorzitter David Maria Sassoli herdacht tijdens de plenaire vergadering in Straatsburg.

Bij de opening van de plechtigheid zei waarnemend EP-voorzitter Roberta Metsola:

"Europa heeft een leider verloren, de democratie heeft een kampioen verloren en wij allen hebben een vriend verloren. Hij wist altijd hoe hij de waarden waarin hij geloofde in concrete daden om kon te zetten.” Ze benadrukte hoe Sassoli "ervoor heeft gevochten dat het Parlement bleef doorwerken tijdens de meest kritieke maanden van de pandemie en ons in staat heeft gesteld belangrijke wetgevingspakketten aan te nemen die Europa en zijn burgers nodig hadden.”

"Dit Parlement zal uw werk eren en uw nalatenschap koesteren," besloot mevrouw Metsola.

De voormalige Italiaanse premier en Europarlementariër Enrico Letta, een goede vriend van voorzitter Sassoli, zei in zijn lofrede dat voor David Sassoli "Europa niet alleen richtlijnen, instellingen en acroniemen is. Nee. Europa is eerst en vooral zijn mensen, zijn zielen, zijn harten. Net zoals hij de deuren van dit Parlement openhield, streefde David ernaar deuren te openen voor burgers in alle uithoeken van ons continent."

"De rode draad van al zijn gevechten is duidelijk: de Europese Unie is een Unie van waarden", aldus de heer Letta, die eraan toevoegde dat "Davids strijd voor democratie, vrijheid en de rechtsstaat voor ons allen een bron van inspiratie is geweest". "Wij zullen jouw werk voortzetten. Jouw gevechten zullen onze gevechten blijven. We zullen je nooit vergeten", zei hij.

"David (...) je dwong van nature respect af, en dat ging veel verder dan je functie", zei voorzitter Charles Michel van de Europese Raad. Voorzitter Michel prees de "warme, authentieke, goedlachse" persoonlijkheid van David Sassoli, die, zo zei hij, ook voet bij stuk hield wanneer dat nodig was. David Sassoli "was een politiek leider en een trotse Europeaan", vervolgde voorzitter Michel. Ook prees hij David Sassoli's idealen van sociale rechtvaardigheid en solidariteit, die de kern vormden van zijn politieke identiteit.

De president van Frankrijk en fungerend Voorzitter van de Raad van de EU, Emmanuel Macron, bracht hulde aan "een man van zeldzame vriendelijkheid, wiens glimlach, visie en idealen breed genoeg waren voor een continent". Hij benadrukte "het hart en de ambitie" waarvan David Sassoli blijk heeft gegeven gedurende de hele pandemie, waarin hij Europa "vriendschap en voorbeeldig gedrag" heeft getoond door zijn optreden als leider van het Parlement. Hij was "zowel een organisator als een vredestichter" in de vergaderzaal, omdat hij "de confrontatie aanging met ideeën, nooit met mensen", onderstreepte president Macron.

Fractievoorzitters

Na de toespraak van president Macron namen de vertegenwoordigers van de politieke fracties van het Europees Parlement het woord. Zij prezen David Sassoli als een man van grote integriteit, fatsoen en vriendelijkheid, die altijd bereid en in staat was om compromissen te sluiten en meningsverschillen te overbruggen, en die tegelijkertijd het Parlement met grote vooruitziendheid, vastberadenheid en bekwaamheid door moeilijke tijden heen loodste.

De leider van de S&D-fractie, waarvan Sassoli deel uitmaakte, Iratxe García Pérez (ES), zei hierover het volgende: "David Sassoli was een goed mens, geëngageerd, een hartstochtelijk voorvechter van Europa, in staat tot dialoog en tegelijkertijd standvastig in zijn beginselen van vrijheid, democratie en solidariteit. Het beste eerbetoon dat wij hem kunnen geven is zijn nalatenschap voort te zetten: bouwen aan een sociaal Europa en aan een migratiebeleid dat de mens centraal stelt".

Vervolgens spraken:

De ceremonie werd bijgewoond door de familie van voorzitter Sassoli, waaronder zijn vrouw en kinderen. Verscheidene prominenten, onder wie diegenen die de hoogste politieke ambten in de EU-landen en -instellingen bekleden, waren ook aanwezig. Onder hen waren de premier van Italië Mario Draghi, de premier van Luxemburg Xavier Bettel, de Griekse premier Kyriakos Mitsotakis, de Kroatische premier Andrej Plenković en Robert Abela, premier van Malta. Verscheidene sprekers van de nationale parlementen van de EU waren ook aanwezig.

Aan het begin van de plechtigheid werd in de vergaderzaal een korte video geprojecteerd met als titel "David Maria Sassoli, Voorzitter van het Europees Parlement".

De volledige ceremonie kan hier worden teruggekeken.


Delen

Terug naar boven