r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Verklaring van de hoge vertegenwoordiger namens de EU over het zich aansluiten van bepaalde landen bij de beperkende maatregelen met betrekking tot acties die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen of bedreigen

Met dank overgenomen van Raad van de Europese Unie (Raad), gepubliceerd op vrijdag 14 januari 2022.

Op 13 december 2021 heeft de Raad Besluit (GBVB) 2021/21961 tot wijziging van Besluit 2014/145/GBVB aangenomen.

Het besluit wijzigt de bijlage bij Besluit 2014/145/GBVB door 3 personen toe te voegen aan de lijst van personen, entiteiten en lichamen die onderworpen zijn aan beperkende maatregelen.

De kandidaat‑lidstaten Montenegro en Albanië2, het EVA‑land Noorwegen, dat lid is van de Europese Economische Ruimte, alsmede Oekraïne, sluiten zich aan bij dit besluit van de Raad.

Zij zullen ervoor zorgen dat hun nationaal beleid overeenstemt met dit besluit van de Raad.

De Europese Unie neemt met voldoening kennis van deze toezegging.

1 Bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie op 13.12.2021 (PB L 445 I, blz. 14).

2 Montenegro en Albanië blijven deelnemen aan het stabilisatie- en associatie­proces.


Terug naar boven