r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Rusland: EU verlengt economische sancties wegens situatie in Oekraïne met 6 maanden

Met dank overgenomen van Raad van de Europese Unie (Raad), gepubliceerd op donderdag 13 januari 2022.

De Raad heeft besloten de sancties tegen specifieke sectoren van de Russische economie te verlengen met 6 maanden tot en met 31 juli 2022. Het besluit van de Raad volgt op de evaluatie door de Europese Raad van 16 december 2021 over de uitvoering van de akkoorden van Minsk, die eigenlijk al op 31 december 2015 een feit had moeten zijn.

De sancties, die op 31 juli 2014 werden ingevoerd in reactie op de destabiliserende acties van Rusland jegens Oekraïne, beperken de toegang tot de primaire en secundaire kapitaal­markten van de EU voor bepaalde Russische banken en ondernemingen, en verbieden vormen van financiële bijstand aan en tussen­handel met Russische financiële instellingen. Ook verbieden ze de directe of indirecte invoer, uitvoer of overdracht van alle soorten defensie­gerelateerd materieel, en van goederen voor tweeërlei gebruik die voor militaire doeleinden of door militaire eindgebruikers in Rusland kunnen worden gebruikt. Ze beperken voorts de toegang van Rusland tot bepaalde gevoelige technologieën die in de Russische energie­sector kunnen worden gebruikt, bijvoorbeeld bij de productie en exploratie van olie.

Achtergrond

Bij hun beoordeling, tijdens de Europese Raad van 16 december 2021, van de stand van uitvoering van de akkoorden van Minsk moedigden de EU-leiders diplomatieke inspanningen aan en steunden zij het Normandië­kwartet bij het verwezenlijken van volledige uitvoering van de akkoorden van Minsk. Rusland voerde die akkoorden niet volledig uit en dus besloten de EU‑leiders unaniem de economische sancties te verlengen.

Naast economische sancties heeft de EU nog verschillende andere maatregelen ingesteld in reactie op de illegale annexatie door Rusland van de Krim en de stad Sebastopol en de opzettelijke destabilisatie van Oekraïne. Hieronder vallen diplomatieke maatregelen, individuele sancties (bevriezing van tegoeden en reis­beperkingen) en specifieke beperkingen op de economische betrekkingen met de Krim en Sebastopol.


Terug naar boven