r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Verklaring van de hoge vertegenwoordiger namens de EU over het zich aansluiten van bepaalde derde landen bij de beperkende maatregelen tegen ernstige schendingen van de mensenrechten

Met dank overgenomen van Raad van de Europese Unie (Raad), gepubliceerd op donderdag 13 januari 2022.

Op 13 december 2021 heeft de Raad Besluit (GBVB) 2021/21971 tot wijziging van Besluit (GBVB) 2020/1999 van de Raad aangenomen.

Door het Raadsbesluit zijn 3 personen en 1 entiteit toegevoegd aan de EU-lijst van natuurlijke personen en rechtspersonen, entiteiten en lichamen die onderworpen zijn aan de beperkende maatregelen in de bijlage bij Besluit (GBVB) 2020/1999.

De kandidaat-lidstaten de Republiek Noord-Macedonië, Montenegro en Albanië2, de EVA-landen IJsland, Liechtenstein en Noorwegen, die lid zijn van de Europese Economische Ruimte, en Oekraïne sluiten zich aan bij dit besluit van de Raad.

Zij zullen ervoor zorgen dat hun nationale beleid hiermee in overeenstemming is.

De Europese Unie is ingenomen met deze toezegging.

1Bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie op 13.12.2021 (PB L 445 I, blz. 17).

2De Republiek Noord‑Macedonië, Montenegro, Servië en Albanië blijven deelnemen aan het stabilisatie- en associatie­proces.


Terug naar boven