r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Declaration by the High Representative on behalf of the European Union on the alignment of certain countries concerning restrictive measures against Syria

Met dank overgenomen van Raad van de Europese Unie (Raad), gepubliceerd op woensdag 12 januari 2022.

Op 15 november 2021 heeft de Raad Besluit (GBVB) 2021/1984[1] tot uitvoering van Besluit 2013/255/GBVB van de Raad aangenomen.

In bijlage I bij Besluit 2013/255/GBVB voegde de Raad 4 personen toe aan de lijst met natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten of lichamen die onderworpen zijn aan beperkende maatregelen. Hij actualiseerde ook de informatie over 5 personen die al op de lijst stonden.

De kandidaat-lidstaten de Republiek Noord-Macedonië, Montenegro, Servië en Albanië[2], en de EVA-landen IJsland en Liechtenstein, die lid zijn van de Europese Economische Ruimte, evenals Oekraïne, de Republiek Moldavië en Georgië, sluiten zich bij dit besluit van de Raad aan.

Zij zullen ervoor zorgen dat hun nationale beleid hiermee in overeenstemming is.

De Europese Unie is ingenomen met deze toezegging.

1 Bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie op 15.11.2021 (PB L 402 I, blz. 5).

2 De Republiek Noord‑Macedonië, Montenegro, Servië en Albanië blijven deelnemen aan het stabilisatie- en associatie­proces.


Terug naar boven