r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Declaration by the High Representative on behalf of the European Union on the alignment of certain third countries concerning restrictive measures in view of the situation in Belarus

Met dank overgenomen van Raad van de Europese Unie (Raad), gepubliceerd op woensdag 12 januari 2022.

Op 15 november 2021 heeft de Raad Besluit (GBVB) 2021/1990 van de Raad1 tot wijziging van Besluit 2012/642/GBVB aangenomen.

Daarbij heeft hij de criteria voor opneming op de lijst van beperkende maatregelen aangepast, om rekening te houden met de situatie aan de EU‑grens met Belarus.

De kandidaat-lidstaten de Republiek Noord‑Macedonië, Montenegro, Servië en Albanië2 en de EVA‑landen IJsland, Liechtenstein en Noorwegen, die lid zijn van de Europese Economische Ruimte, sluiten zich bij dit besluit van de Raad aan.

Zij zullen ervoor zorgen dat hun nationaal beleid overeenstemt met dit besluit van de Raad.

De Europese Unie neemt met voldoening kennis van deze toezegging.

1 Bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie op 16.11.2021 (PB L 405, blz. 10)

2 De Republiek Noord‑Macedonië, Montenegro, Servië en Albanië blijven deelnemen aan het stabilisatie- en associatie­proces.


Terug naar boven