r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

47 miljoen EUR voor de bescherming van de intellectuele eigendom van kmo's in de EU bij hun herstel na COVID-19 en de groene en digitale transities

Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC), gepubliceerd op maandag 10 januari 2022.

De Commissie en het Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO) hebben het nieuwe KMO-fonds van de EU gelanceerd, dat vouchers aanbiedt voor in de EU gevestigde kmo's om hen te helpen hun intellectuele-eigendomsrechten (IE) te beschermen. Dit is het tweede KMO-fonds van de EU ter ondersteuning van kmo's bij het herstel van COVID-19 en de groene en digitale transities voor de komende drie jaar (2022-2024).

Uitvoerend vicevoorzitter Margrethe Vestager, belast met het mededingingsbeleid: “Klein is fijn, maar als kmo's willen groeien of het voortouw willen nemen in nieuwe technologieën, moeten zij hun uitvindingen en creaties beschermen, net zoals grote bedrijven dat doen. Nieuwe ideeën en expertise zijn de belangrijkste toegevoegde waarde die we in de EU hebben. Met dit fonds willen we kmo's ondersteunen om deze bijzondere tijden het hoofd te bieden en de komende decennia sterk en innovatief te blijven.”

Thierry Breton, commissaris voor Interne Markt: “Het spreekt voor zich dat kmo's bijzonder zwaar getroffen zijn door de COVID-19-crisis. Wat echter niet verandert, is dat zij de ruggengraat van onze economie en onze ecosystemen blijven vormen. Met dit fonds zullen kmo's hun innovaties en creativiteit beter kunnen benutten. Dit is van cruciaal belang voor kmo's om de groene en de digitale transitie te herkapitaliseren en aan te zwengelen.”

Het KMO-fonds van de EU heeft een begroting van 47 miljoen EUR en zal de volgende steun bieden:

  • Terugbetaling van 90 % van de door de lidstaten aangerekende vergoedingen voor pre-diagnostische IE-diensten (“IP Scans”), die een brede beoordeling bieden van de behoeften inzake intellectuele eigendom van de aanvragende kmo, rekening houdend met het innovatieve potentieel van zijn immateriële activa;
  • Terugbetaling van 75 % van de vergoedingen die door de bureaus voor intellectuele eigendom (met inbegrip van de nationale bureaus voor intellectuele eigendom, het Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie en het Benelux-Bureau voor intellectuele eigendom) in rekening worden gebracht voor de registratie van handelsmerken en modellen;
  • Terugbetaling van 50 % van de vergoedingen die door het Wereldorganisatie voor intellectuele eigendom in rekening worden gebracht voor het verkrijgen van internationale bescherming van handelsmerken en modellen;
  • Terugbetaling van 50 % van de door de nationale octrooibureaus in rekening gebrachte vergoedingen voor de registratie van octrooien in 2022;
  • Vanaf 2023 kunnen nog andere diensten worden gedekt, zoals een gedeeltelijke vergoeding van de kosten van het voorafgaand onderzoek, van de octrooiaanvraag; particulier IE-advies dat door IE-advocaten in rekening wordt gebracht (voor octrooiregistratie, licentieovereenkomsten, IE-waardering, kosten voor alternatieve geschillenbeslechting enz.).

Kmo's hebben behoefte aan een flexibel instrumentarium voor intellectuele eigendom en aan snelle financiering om hun innovaties te beschermen. Daarom dekt het nieuwe KMO-fonds van de EU nu voor het eerst ook octrooien. De financiële bijdrage van de Commissie bedraagt 2 miljoen EUR en zal volledig voor octrooigerelateerde diensten zijn bestemd. Zo kan een kmo bijvoorbeeld een aanvraag indienen voor de terugbetaling van de registratievergoeding om zijn uitvinding in een lidstaat te octrooieren.

EUIPO zal het KMO-fonds beheren door middel van oproepen tot het indienen van voorstellen. De eerste oproep wordt vandaag gepubliceerd op de website van EUIPO.

Om een eerlijke en gelijke behandeling van potentiële begunstigden en een efficiënt beheer van de actie te waarborgen, zal de subsidieaanvraag gedurende de periode 2022-2024 openstaan. De aanvragen zullen worden onderzocht en beoordeeld aan de hand van een “first in first out”-criterium. Kmo's die geen ervaring op het gebied van intellectuele eigendom hebben, worden aangemoedigd eerst een aanvraag in te dienen voor een IE-dienst en pas daarna voor de andere diensten.

Tijdens de EU-dagen van de industrie (8-11 februari 2022) zal een speciale sessie aan het KMO-fonds worden gewijd. Kmo's kunnen er vragen stellen aan de deskundigen die het fonds beheren en kunnen er een praktische gids ontvangen over hoe zij een aanvraag voor de verschillende diensten kunnen indienen. De speciale sessie staat gepland voor 11 februari 2022. Het kan op afstand worden gevolgd door zich voor de EU-industriedagen in te schrijven.

Achtergrond

De EU moet haar kmo's veerkrachtiger maken zodat zij de huidige door de COVID-19-crisis veroorzaakte uitdagingen het hoofd kunnen bieden en bij hun transitie naar groene en digitale technologieën worden ondersteund. De EU heeft baat bij de waarde van de immateriële activa die haar ondernemingen creëren, ontwikkelen en delen, door hen te helpen deze activa doeltreffender te beheren en door financiële steun en betere toegang tot financiering te bieden.

In november 2020 publiceerde de Commissie het actieplan inzake intellectuele eigendom ter ondersteuning van het herstel en de veerkracht van de EU. Als een van de prioriteiten van het actieplan heeft de Commissie zich ertoe verbonden een doeltreffend gebruik en de doeltreffende inzet van instrumenten voor intellectuele eigendom te bevorderen, met name door kmo's. Concreet bood de Commissie financiële steun aan kmo's die door de COVID-19-crisis zijn getroffen, om hen te helpen hun IE-portefeuilles te beheren en de overgang naar groene en digitale technologieën te maken.

In 2021 lanceerde de Commissie samen met EUIPO een eerste KMO-fonds van de EU dat diensten aanbiedt om de kosten van “IP Scan” en nationale kosten voor inschrijving van handelsmerken en modellen te vergoeden. In totaal is 6,8 miljoen EUR van de begroting gebruikt door 12 989 kmo's uit alle 27 lidstaten. In totaal zijn in het eerste jaar van het eerste KMO-fonds 28 065 diensten verleend, waaruit blijkt dat de actie zeer succesvol was.

Meer informatie

KMO-fonds 2022

KMO-fonds 2022 — Oproep tot het indienen van voorstellen

Actieplan inzake intellectuele-eigendomsrechten

Financieringsprogramma's voor KMO's

EU-dagen van de industrie

Volg @EU_Growth en @EU_IPO op Twitter


Delen

Terug naar boven