r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Grote rol Nederlanders in de Europese Green Deal

maandag 10 januari 2022, 11:06
Frans Timmermans
Bron: European Commission

DEN HAAG (PDC) - In 2022 zullen het Europese Parlement en de Europese Raad in debat gaan over de voorgestelde Europese Green Deal. Enkele Nederlanders hebben een significante invloed op dit proces.

De Nederlandse Eurocommissaris Frans Timmermans en Diederik Samson speelden het afgelopen jaar een grote rol in het ontwerpen van de klimaatvoorstellen. Het doel van de Green Deal is dan ook om de uitstoot van broeikasgassen in de EU met 55% te verminderen ten opzichte va 1990. Het is nu de taak aan het Europees Parlement en de Europese Raad om tot een consensus te overkomen over deze voorstellen.

VVD-Europarlementariër Jan Huitema is rapporteur op het gebied van de emissie-eisen voor personenauto's en bestelbusjes. Een belangrijke doelstelling op dit beleidsterrein is de wens van de Commissie om vanaf 2035 geen auto's en busjes met verbrandingsmotor te produceren.

PvdA-Europarlementariër Mohammed Chahim, is rapporteur op het onderwerp 'Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM)'. Concreet betreft dit een voorstel om een CO2 heffing in te voeren voor producten die worden ingevoerd op de Europese interne markt.

CDA-Europarlementariër Esther de Lange zal zich als rapporteur buigen over het sociale klimaatfonds van de EU. Met dit budget moeten armere landen worden ondersteund in de energietransitie en moet voorkomen dat de kosten daarvan worden afgewenteld op de burger. Dit is een gevoelig dossier, aangezien Oost-Europese landen stellen dat zij te weinig budget krijgen om de grote sprong van een vervuilende naar een duurzame economie te maken, terwijl West-Europese landen een gebrek aan steun voor de subsidies verwachten.

Bron: Het Financieele Dagblad

Delen

Terug naar boven