r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Op de agenda in 2022: digitale zaken, groene transitie, volksgezondheid

Met dank overgenomen van Europees Parlement (EP), gepubliceerd op maandag 3 januari 2022.

Digitale kwesties, volksgezondheid en de weg naar klimaatneutraliteit zijn enkele van de voornaamste onderwerpen voor 2022. Ontdek hier wat we dit jaar kunnen verwachten.

Conferentie over de Toekomst van Europa

Europarlementsleden zullen actief deelnemen aan de Conferentie over de Toekomst van Europa, om alle Europeanen de mogelijkheid te geven om de veranderingen in de EU te beïnvloeden. De Conferentie moet in het eerste halfjaar van 2022 haar conclusies trekken, gebaseerd op de aanbevelingen van mensen.

Digitale transformatie

Het Parlement zal het werk aan de Digital Services Act (DSA) of het wetgevingspakket inzake digitale diensten (WDD) en de Digital Markets Act (DMA) of de wet inzake digitale markten verderzetten om de rechten van onlinegebruikers te beschermen en oneerlijke praktijken die grote online platform ten goede komen te beëindigen. Het Parlement zal naar verwachting in het begin van 2022 over de Digital Services Act stemmen en in de eerste helft van het jaar beginnen aan de onderhandelingen met de EU-landen over de Digital Markets Act.

EP-leden zullen ook hun standpunt voorbereiden over het wetgevingspakket inzake artificiële intelligentie (AI), dat in april 2021 werd voorgesteld door de Commissie. Het Parlement roept al geruime tijd op tot een allesomvattend juridisch kader voor AI-technologie dat de Europese economie moet stimuleren, maar tegelijk fundamentele rechten beschermt.

De bijzondere Parlementaire commissie artificiële intelligentie zal haar aanbevelingen doen om de mogelijke problemen met deze technologie aan te pakken.

Volgend jaar hoopt het Parlement wetgeving aan te nemen die van USB-C de gemeenschappelijke oplader maakt voor smartphones en andere mobiele toestellen. Als EP-leden een akkoord bereiken met de EU-regeringen, kunnen de regels in 2024 van kracht worden.

Onderhandelaars van het Parlement willen een akkoord bereiken met de Raad over een aantal financiële dossiers - inclusief regelgeving over cryptovermogens - die innovatie en het gebruik van nieuwe technologie in financiën willen ondersteunen, terwijl consumenten en investeerders beschermd blijven.

Ontdek meer over hoe het Parlement bijdraagt aan de digitale transformatie in de EU.

Gezondheid

Te midden van de voortdurende bezorgdheid over Covid-19, zullen EP-leden de verdere consolidering van het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) goedkeuren, voor meer transparantie van klinische proeven tijdens volksgezondheidscrisissen en om mogelijke tekorten aan geneesmiddelen en medische apparatuur beter aan te pakken.

In het begin van het jaar zal het Parlement ook het eindverslag van de bijzondere commissie kankerbestrijding goedkeuren - met aanbevelingen om onderzoek naar kanker en kankerpreventie beter te steunen en de Europese zorgstelsels te verbeteren.

CO2-neutraliteit

Emissiedoelstellingen, hernieuwbare energie en duurzame brandstoffen zullen allemaal bijdragen om de EU tegen 2050 CO2-neutraal te maken. Ze maken deel uit van het ‘Fit for 55’-pakket van de Commissie - dat een reeks wetsvoorstellen bevat waar in 2022 over gedebatteerd en gestemd zal worden.

Duurzame batterijen

Het gebruik van batterijen zal de komende jaren sterk toenemen, aangezien ze essentieel zijn om de vraag naar elektrische mobiliteit en de overgang naar hernieuwbare energie te beantwoorden. Als deel van het nieuwe actieplan voor circulaire economie en de EU-industriële strategie, zal het Parlement aan regels werken voor duurzame productie, gebruik en afvalverwerking van alle batterijen op de EU-markt.

Eerlijke lonen

Het Parlement is klaar om de komende maanden de gesprekken te starten over eerlijke minimumlonen in alle EU-landen. In november waren de EP-leden positief over het voorstel van de Europese Commissie en namen ze hierover een standpunt in om onderhandelingen te starten met de lidstaten.

De loonkloof dichten tussen mannen en vrouwen is ook een prioriteit voor het Parlement. In februari zullen de Europarlementariërs hun standpunt bekend maken over de wetgeving inzake loonstransparantie. Ze geloven dat grote bedrijven dwingen om meer informatie bekend te maken over de verloning van werknemers zal helpen om een stap te zetten in de richting van gelijke verloning voor mannen en vrouwen voor gelijk werk.

Herstelplannen

EP-leden zullen de vergaderingen met de Commissie verderzetten om de vorderingen met de herstelplannen te evalueren en om te garanderen dat het geleende EU-geld op een goede manier wordt besteed in de lidstaten.

Migratie

EP-leden van de commissie burgerlijke vrijheden hebben verbeteringen aangebracht aan het Commissievoorstel van september 2020 voor een nieuwe migratie- en asielpact om migratie, asiel, integratie en grensbeheer in de EU te harmoniseren

Twee verslagen over de gedeelde verantwoordelijkheid voor de verwerking van asielaanvragen binnen de EU en de procedures aan de buitengrenzen zullen in de lente aan bod komen tijdens de plenaire sessies.

Verkiezing van de voorzitter van het Parlement

Nu we halfweg de huidige zittingsperiode van het Parlement zijn, zullen EP-leden deze maand stemmen over de voorzitter en vicevoorzitters voor de komende 2,5 jaar.

Bijzondere commissies

Naast de commissies AI en kankerbestrijding, zullen ook twee andere commissies hun werk afronden. De commissie bescherming van dieren tijdens het vervoer keurde in december haar rapport goed, dat tijdens de eerste plenaire sessie van het jaar besproken zal worden. De bijzondere commissie buitenlandse inmenging zal in de lente maatregelen voorstellen tegen desinformatie en andere pogingen om de EU-democratie te ondermijnen.

Europees Jaar van de jeugd

2022 is het Europees Jaar van de jeugd. Het Parlement werkt mee aan het activiteitenprogramma van dit jaar, en vraagt om er jongeren bij te betrekken.

Productinformatie

REF.: 20211207STO18906


Delen

Terug naar boven