r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Trojka Frankrijk, Tsjechië en Zweden

De drie achtereenvolgende EU-voorzitterschappen van Frankrijk, Tsjechië en Zweden werken van 1 januari 2022 tot en met juli 2023 samen als trojka. Ze stellen een gezamenlijk beleidsprogramma op met punten waaraan zij als voorzittende landen gaan werken.

Frankrijk was voorzitter van 1 januari tot en met 30 juni 2022, Tsjechië is voorzitter van 1 juli 2022 tot en met 31 december 2022 en Zweden sluit de trojka af met het voorzitterschap van 1 januari 2023 tot en met 30 juni 2023.

De Trojka heeft vier gemeenschappelijke uitgangspunten geformuleerd die leidend zouden zijn voor de programma's van de EU-voorzitterschappen: het beschermen van vrijheden en burgers, investeren in groei, klimaatverandering en de strategische positie van de EU in de wereld. Sinds de Russische invasie van Oekraïne begin 2022 gaat veel aandacht uit naar veiligheid en defensie én de Europese energievoorziening.

Delen

Inhoud

1.

Gezamenlijke prioriteiten

In december 2021 hebben Frankrijk, Tsjechië en Zweden hun prioriteiten bekendgemaakt. De overkoepelende prioriteiten zijn als volgt geformuleerd:

 • 1. 
  Het beschermen van burgers en vrijheden. Door te focussen op het beschermen van Europese waarden, zoals democratie, rechtsstaat, gendergelijkheid en non-discriminatie, wil de Trojka bijdragen aan een leefbare EU. Onderdeel hiervan is versterking van het Schengensysteem en een hervorming van het Europees migratiebeleid.
 • 2. 
  Het promoten van een nieuw groeimodel voor Europa. Door meer te investeren in duurzame, groene groei wil deze Trojka de industrie en digitalisering van de EU vernieuwen.
 • 3. 
  Het tegengaan van klimaatverandering. De onderhandelingen over de Green Deal zullen een prominente plaats innemen in de Raad tijdens deze Trojka.
 • 4. 
  Strategische positie van de EU in de wereld. De Trojka wil opkomen voor multilateralisme en streeft naar een gemeenschappelijke positie van de lidstaten over geopolitieke dreigingen.

2.

Meer informatie

Delen

Terug naar boven