r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Verklaring van de hoge vertegenwoordiger namens de Europese Unie over het zich aansluiten van bepaalde landen bij de beperkende maatregelen met het oog op de situatie in Belarus

Met dank overgenomen van Raad van de Europese Unie (Raad), gepubliceerd op woensdag 22 december 2021.

Op 2 december 2021 heeft de Raad Besluit (GBVB) 2021/2125 van de Raad1 tot wijziging van Besluit 2012/642/GBVB aangenomen.

Met dit besluit van de Raad worden 17 personen en 11 entiteiten toegevoegd aan de in de bijlage bij Besluit 2012/642/GBVB opgenomen lijst van personen en entiteiten die onderworpen zijn aan beperkende maatregelen.

De kandidaat-lidstaten de Republiek Noord‑Macedonië, Montenegro, Servië en Albanië2 en de EVA‑landen IJsland, Liechtenstein en Noorwegen, die lid zijn van de Europese Economische Ruimte, sluiten zich bij dit besluit van de Raad aan.

Zij zullen er zorg voor dragen dat hun nationale beleid hiermee in overeenstemming is.

De Europese Unie neemt met voldoening kennis van deze toezegging.

1 Bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie op 2.12.2021 (PB L 430 I, blz. 16)

2 De Republiek Noord-Macedonië, Montenegro, Servië en Albanië blijven deelnemen aan het stabilisatie- en associatie­proces.


Terug naar boven