r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Commissie stelt voor een einde te stellen aan het misbruik van brievenbusondernemingen

Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC), gepubliceerd op woensdag 22 december 2021.

De Europese Commissie heeft vandaag een belangrijk initiatief gepresenteerd om het misbruik van lege entiteiten voor oneigenlijke belastingdoeleinden te bestrijden.

Het voorstel van vandaag moet ervoor zorgen dat entiteiten in de Europese Unie die geen of minimale economische activiteiten ontplooien, niet in aanmerking komen voor belastingvoordelen en geen financiële lasten voor de belastingbetaler met zich meebrengen.

Dit zal ook het gelijke speelveld waarborgen voor de overgrote meerderheid van de Europese bedrijven, die van cruciaal belang zijn voor het herstel van de EU, en ervoor zorgen dat gewone belastingbetalers niet hoeven te boeten voor anderen die hun billijke aandeel niet willen betalen.

Lege entiteiten of brievenbusmaatschappijen kunnen een nuttige commerciële of zakelijke functie vervullen, maar sommige internationale bedrijven en zelfs individuen maken daar misbruik van voor agressieve fiscale planning of belastingontduiking.

Bepaalde ondernemingen sturen geldstromen naar lege entiteiten in rechtsgebieden waar geen of zeer lage belastingen gelden, of waar belastingen gemakkelijk kunnen worden omzeild. Evenzo gebruiken sommige personen lege entiteiten om activa en onroerend goed te onttrekken aan belastingen, hetzij in hun land van verblijf, hetzij in het land waar het onroerend goed zich bevindt.

Valdis Dombrovskis, uitvoerend vicevoorzitter voor een economie die werkt voor de mensen, verklaarde: “Lege entiteiten bieden criminelen nog steeds een gemakkelijke kans om fiscale verplichtingen te ontlopen. We hebben in de loop der jaren te veel schandalen gezien als gevolg van het misbruik van brievenbusmaatschappijen. Dit schaadt de economie en de samenleving als geheel en brengt ook een onredelijke extra last voor de Europese belastingbetalers met zich mee. Vandaag gaan we een stap verder in onze langdurige strijd tegen belastingmisbruik en in de richting van meer transparantie van bedrijven. Nieuwe controle- en rapportageverplichtingen voor lege entiteiten zullen het voor hen moeilijker maken om oneerlijke belastingvoordelen te genieten en zullen het voor de nationale autoriteiten gemakkelijker maken om misbruik door lege entiteiten op te sporen. Er is in Europa geen plaats voor wie misbruik maakt van de regels om belastingen te ontduiken of te ontwijken of om geld wit te wassen: iedereen moet zijn fiscale steentje bijdragen.

Paolo Gentiloni, commissaris voor Economie, verklaarde: “Dit voorstel zal de regels inzake lege entiteiten aanscherpen door transparantienormen vast te stellen, zodat misbruik van dergelijke entiteiten voor belastingdoeleinden gemakkelijker kan worden opgespoord. Ons voorstel stelt objectieve indicatoren vast om de nationale belastingautoriteiten te helpen bij het opsporen van ondernemingen die louter op papier bestaan. Dergelijke ondernemingen worden onderworpen aan nieuwe belastingrapportageverplichtingen en zullen de toegang tot belastingvoordelen verliezen. Dit is een verdere belangrijke stap in onze strijd tegen belastingontwijking en -ontduiking in de Europese Unie.”

Achtergrond

Zodra het voorstel door de lidstaten is aangenomen, moet het op 1 januari 2024 in werking treden.

Dit is één initiatief in het instrumentarium van de Commissie met maatregelen ter bestrijding van belastingmisbruik. In december 2021 heeft de Commissie een zeer snelle omzetting van de internationale overeenkomst inzake minimumbelasting voor multinationale ondernemingen voorgesteld. In 2022 zal de Commissie een ander voorstel inzake transparantie indienen, waarbij bepaalde grote multinationals worden verplicht hun effectieve belastingtarieven te publiceren, alsook de 8e richtlijn betreffende administratieve samenwerking, om belastingdiensten te voorzien van de nodige informatie over cryptoactiva. Dit initiatief heeft betrekking op de situatie binnen de EU, maar in 2022 zal de Commissie daarnaast een nieuw initiatief presenteren om de uitdagingen in verband met lege entiteiten van buiten de EU aan te pakken.

Meer informatie

V&A

Factsheet

Link naar wetteksten


Delen

Terug naar boven