r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

EU-Hof van Justitie: 9 rechters bij het Gerecht benoemd

Met dank overgenomen van Raad van de Europese Unie (Raad), gepubliceerd op dinsdag 21 december 2021.

De vertegenwoordigers van de regeringen van de lidstaten hebben 9 rechters bij het Gerecht benoemd.

  • De heren Lauri Madise en Iko Nõmm (Estland), mevrouw Anna Marcoulli en de heer Savvas S. Papasavvas (Cyprus) en mevrouw Tuula Pynnä en de heer Heikki Kanninen (Finland) werden herbenoemd tot rechter bij het Gerecht voor een ambtstermijn die ingaat op 1 september 2022 en eindigt op 31 augustus 2028. Deze benoemingen passen in het kader van de gedeeltelijke vervanging van de leden van het Gerecht in 2022, die betrekking heeft op 26 ambten van rechter.
  • De heer Damjan Kukovec (Slovenië) werd benoemd tot rechter bij het Gerecht voor de periode vanaf de inwerkingtreding van het benoemings­besluit tot en met 31 augustus 2025.Deze benoeming vond plaats in de context van de derde fase van de hervorming van het Gerecht, waarbij vanaf 1 september 2019 9 extra rechters worden benoemd, onder wie 5 met een ambtstermijn die op 31 augustus 2025 eindigt.
  • De heer Ioannis Dimitrakopoulos (Griekenland) werd benoemd tot rechter bij het Gerecht voor de periode vanaf de inwerkingtreding van het benoemings­besluit tot en met 31 augustus 2022. Mevrouw Suzanne Kingston (Ierland) werd benoemd tot rechter bij het Gerecht voor de periode vanaf de inwerkingtreding van het benoemingsbesluit tot en met 31 augustus 2025. Deze benoemingen volgen op de benoeming van de heer Dimitrios Gratsias (Griekenland) tot rechter bij het Hof van Justitie en van de heer Anthony Collins (Ierland) tot advocaat-generaal bij het Hof van Justitie vanaf 7 oktober 2021. Deze 2 lidstaten moesten daarom elk een kandidaat voordragen voor het vacante ambt van rechter bij het Gerecht voor de verdere duur van de respectieve ambtstermijn.

Achtergrond

Het Hof van Justitie van de Europese Unie bestaat uit 2 rechtbanken: het Hof van Justitie en het Gerecht.

De rechters en advocaten‑generaal worden in onderlinge overeenstemming door de regeringen van de lidstaten benoemd. Vooraf raadplegen de lidstaten een comité dat hen adviseert over de geschiktheid van de kandidaten.

Zij worden geselecteerd uit personen van wie de onafhankelijkheid buiten kijf staat. Kandidaten voor benoeming bij het Hof moeten beschikken over de nodige kwalificaties om in hun land tot de hoogste rechterlijke ambten te kunnen worden benoemd, ofwel bekendstaan als kundige rechtsgeleerden. Kandidaten voor het Gerecht moeten over de nodige bekwaamheid beschikken om tot een hoog rechterlijk ambt te worden benoemd.


Terug naar boven