r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Raad keurt duidelijkere en flexibelere regels voor gehuurde vrachtwagens goed

Met dank overgenomen van Raad van de Europese Unie (Raad), gepubliceerd op maandag 20 december 2021.

De Raad heeft definitief groen licht gegeven voor herziene regels voor het gebruik van gehuurde wegvoertuigen voor goederenvervoer. Het Europees Parlement zal deze naar verwachting binnenkort goedkeuren.

De huidige regels worden verduidelijkt, er komt een uniform regelgevingskader en de beperkingen worden versoepeld. Meer flexibiliteit bij het huren van voertuigen zal het vervoer efficiënter maken en bijdragen tot de goede werking van de interne markt. Bovendien zijn gehuurde voertuigen doorgaans nieuwer, veiliger en milieuvriendelijker.

Met de goedkeuring van deze hervorming is het eerste mobiliteitspakket voltooid. Wegvervoerders krijgen nu toegang tot een groter wagenpark, zodat zij beter aan seizoensgebonden vraag en andere behoeften kunnen voldoen. Een ruimer gebruik van deze, vaak groenere, huurvoertuigen zal ons ook helpen onze klimaatdoelstellingen te halen.

Jernej Vrtovec, Sloveens minister van Infrastructuur

Wanneer treden de nieuwe regels in werking?

De lidstaten moeten de nieuwe bepalingen 14 maanden na de inwerkingtreding van de richtlijn in hun wetgeving hebben opgenomen.

Deze periode komt overeen met het tijdschema voor de invoering van de aanvullende controlemaatregelen van het eerste mobiliteitspakket.

Procedure en volgende stappen

Met de goedkeuring van vandaag heeft de Raad zijn standpunt in eerste lezing aangenomen. De wetgevingstekst moet nu door het Europees Parlement in tweede lezing worden aangenomen. Daarna kan hij in het Publicatieblad van de EU worden bekendgemaakt.

De Raad en het Parlement bereikten op 26 oktober 2021 een politiek akkoord over het voorstel. Het Comité van permanente vertegenwoordigers (Coreper) keurde dit akkoord op 12 november 2021 goed.

De hervorming inzake gehuurde voertuigen maakt deel uit van het eerste mobiliteitspakket, dat de Commissie in mei 2017 heeft ingediend met het oog op schoner, concurrerender en sociaal rechtvaardiger vervoer. De Raad heeft in juni 2021 zijn onderhandelingsstandpunt bepaald.

Naar de bladzijde "Vergaderingen"


1.

Relevante EU dossiers

Terug naar boven