r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

EU-scorebord voor industriële O&O-investeringen in 2021 blijft goed overeind in de groene, de ICT- en de gezondheidssector

Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC), gepubliceerd op vrijdag 17 december 2021.

Ondanks het moeilijke algemene economische klimaat in 2020 hebben ondernemingen in de EU meer geïnvesteerd in onderzoek en ontwikkeling (O&O) in de sectoren gezondheid en ICT-diensten, zo blijkt uit de vandaag gepubliceerde nieuwe editie van het EU-scorebord voor industriële O&O-investeringen. De EU blijft ook tot de koplopers behoren wat betreft hoogwaardige octrooien op het gebied van groene technologie en groene octrooien in energie-intensieve bedrijfstakken, hetgeen wijst op de transformatie van die bedrijfstakken naar klimaatneutraliteit.

Meer bepaald hebben in de EU gevestigde ondernemingen hun investeringen in O&O opgeschroefd in de sectoren gezondheid (10,3 %) en ICT-dienstverlening (7,2 %), zij het in een trager tempo dan ondernemingen in de VS en China. Voor het eerst in tien jaar zijn de totale investeringen van EU-ondernemingen in O&O echter afgenomen, voornamelijk als gevolg van de verslapping van O&O in de automobielsector en de lucht- en ruimtevaart- en defensiesector. In 2020 hebben in de EU gevestigde ondernemingen hun totale investeringen in O&O met 2,2 % verminderd. Ondernemingen in de VS en China hebben hun investeringen in O&O met respectievelijk 9,1 % en 18,1 % opgeschroefd. In de VS en in China gevestigde ondernemingen hebben tijdens de coronacrisis hun O&O-investeringen uitgebreid in bepaalde sectoren, zoals gezondheid (VS: + 17,9 %; China: + 30,7 %), ICT-dienstverlening (VS: + 12,4 %; China: + 21,2 %) en ICT-producten (VS: + 7,8 %; China: + 11,5 %).

Hoewel de pandemie wereldwijd de snelle groei in de gezondheids- en ICT-dienstensectoren heeft aangewakkerd, heeft zij traditionele sectoren zoals automobielen (- 4,3 %) en lucht- en ruimtevaart en defensie (- 17 %) hard getroffen. De automobielsector vertegenwoordigt voor EU-ondernemingen de belangrijkste investeringen in O&O, zodat dit heeft bijgedragen tot de algemene neergang in O&O. Niettemin staan er 14 EU-ondernemingen in de wereldwijde top 50 van de 2 500 grootste investeerders in O&O.

Mariya Gabriel, commissaris voor Innovatie, Onderzoek, Cultuur, Onderwijs en Jeugd: “Investeringen in onderzoek en innovatie zijn van cruciaal belang voor de Europese industrie om het voortouw te kunnen nemen bij de groene transitie, uit te kunnen blinken in de snel groeiende ICT-sector en voorop te kunnen gaan in de nieuwe golf van “deep tech”-innovaties. Het EU-scorebord voor industriële investeringen in O&O laat duidelijk zien waar we onze inspanningen moeten opvoeren en spoort ons aan om nu in de toekomst te investeren.”

Wereldwijd zijn de industriële investeringen in O&O veerkrachtig gebleken tijdens de coronacrisis. In 2020 zijn ze voor het elfde opeenvolgende jaar toegenomen, en wel met 6 %. De kapitaaluitgaven, de netto-omzet en de bedrijfswinsten zijn in 2020 daarentegen duidelijk gedaald. De over het algemeen positieve trend in de O&O-investeringen wijst erop dat ondernemingen toekomstgericht zijn en zich op het herstel voorbereiden door hun O&O te handhaven of te intensiveren, zelfs wanneer ze op andere kosten hebben moeten besparen en hun inkomsten zijn gedaald.

Het belang van de ICT-, gezondheids- en automobielsectoren voor het mondiale concurrentievermogen wat betreft O&O is af te lezen uit het feit dat het totale bedrag dat met O&O in deze drie sectoren gemoeid is, sinds 2010 meer dan verdubbeld is. Bij de ICT-dienstverlening is er zelfs sprake van een verdrievoudiging. Wat de rangschikking van de investeringsniveaus van ondernemingen betreft, voert de ICT-sector consequent het scorebord aan, hetgeen de toenemende digitalisering van de wereldeconomie onderstreept. Voor 2020 wordt de top 5 geheel ingenomen door ondernemingen in de digitale sector.

De dubbele groene en digitale transitie zal naar verwachting tot betere O&O-prestaties van EU-ondernemingen en een opleving van hun industriële basis leiden, in lijn met de prioriteiten van de industriestrategie van de EU en de ambities van Europa om het innovatie-ecosysteem te versterken en relevant beleid te bevorderen.

Achtergrond

De Europese Commissie publiceert sinds 2004 jaarlijks het EU-scorebord voor industriële O&O-investeringen. In de editie van het scorebord voor 2021 zijn de 2 500 ondernemingen opgenomen die in 2020 wereldwijd de grootste bedragen in O&O hebben geïnvesteerd. De gegevens voor het scorebord, die zijn ontleend aan de recentste gepubliceerde jaarrekeningen van de ondernemingen, omvatten belangrijke indicatoren inzake de 2 500 moederondernemingen en meer dan 800 duizend dochterondernemingen, die het mogelijk maken de economische en innovatieprestaties van de ondernemingen te analyseren. Elk van deze, in 39 landen gevestigde, ondernemingen investeerde ten minste 36,5 miljoen euro in O&O, waarmee de totale investeringen uitkwamen op 908,9 miljard euro. De in het scorebord voor 2021 beschreven O&O-investeringen vertegenwoordigen in totaal ongeveer 90 % van de wereldwijde financiering van O&O door bedrijven. De selectie omvat 401 in de EU gevestigde ondernemingen, die 20,3 % van de totale O&O-investeringen in de selectie vertegenwoordigen, 779 ondernemingen uit de VS (37,8 %), 597 uit China (15,5 %), 293 uit Japan (12,2 %), en 430 uit de rest van de wereld (14,2 %).

Meer informatie

Het EU-scorebord voor industriële investeringen in onderzoek en ontwikkeling in 2021

Interactieve website

EU-beleid op het gebied van onderzoek en innovatie in de industrie


Terug naar boven