r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Erasmus+: Een succes in 2020 ondanks beperkingen

Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC), gepubliceerd op donderdag 16 december 2021.

Uit het vandaag bekendgemaakte jaarverslag 2020 van Erasmus+ blijkt dat het programma vorig jaar, ondanks de COVID-19-pandemie, bijna 640 000 leerervaringen in het buitenland heeft ondersteund, en financiering heeft verstrekt aan 20 400 projecten en 126 900 organisaties. Uit de plotselinge overgang naar online leren is gebleken hoe belangrijk digitale oplossingen op afstand voor onderwijs en leren zijn. Erasmus+ blijft een cruciale rol spelen bij de voorbereiding van mensen en organisaties, waarbij vorig jaar 200 miljoen euro speciaal voor de digitale transitie beschikbaar is gesteld. In 2020 bedroeg de totale begroting van Erasmus+ 3,78 miljard euro — 506 miljoen euro meer dan in 2019; dit is een stijging van 15 %. Erasmus+, dat sinds 1987 in totaal 11,7 miljoen deelnemers heeft ondersteund, blijft ook na 33 jaar veerkrachtig, zelfs in de moeilijke context van 2020.

Margaritis Schinas, vicevoorzitter voor de bevordering van onze Europese levenswijze: “Dit verslag toont de veerkracht en de kwaliteit van het prestigieuze uitwisselingsprogramma van de EU, Erasmus+. Ondanks de vermindering van de mobiliteit als gevolg van de pandemie is Erasmus+ nog steeds een van de meest succesvolle en iconische programma's van de EU. In 2020 was Erasmus+ inclusiever dan ooit en bevorderde het de deelname van mensen uit kansarme milieus. Met financiering van 22 miljoen euro hebben we onze woorden omgezet in concrete daden.

Mariya Gabriel, commissaris voor Innovatie, Onderzoek, Cultuur, Onderwijs en Jeugd: “Na de succesvolle uitvoering van het Erasmus+-programma in 2020 heeft de nieuwe generatie Erasmus+ in 2021 voortgebouwd op het succes, de gevestigde netwerken en de populariteit van de voorgaande jaren. Erasmus+ is de beste vorm van Europese samenwerking. Van de basisschool tot een leven lang leren voor volwassenen en sport, kan iedereen profiteren van de vele mogelijkheden die het Erasmus+-programma biedt.”

Vandaag presenteren wij de meest opmerkelijke elementen van het verslag. Ook in 2020 heeft het Erasmus+-programma een groot aantal deelnemers en begunstigden bereikt:

  • In het hoger onderwijs hebben meer dan 323 000 studenten en leerling-stagiairs, alsmede 44 000 personeelsleden, een leer-, opleidings- of onderwijsperiode in het buitenland doorgebracht;
  • Meer dan 185 600 mobiliteitsactiviteiten voor lerenden en personeel in de sector beroepsonderwijs en -opleiding werden medegefinancierd;
  • Bijna 180 000 jongeren en jeugdwerkers hebben gebruik gemaakt van Erasmus+-financiering, hetzij in de vorm van jongerenuitwisselingen, hetzij in de vorm van mogelijkheden voor jeugdwerkers;
  • De Europese week van de sport heeft een nieuw record bereikt met meer dan 15,6 miljoen Europese deelnemers aan 32 600 evenementen.

In 2020 zijn de allianties van Europese universiteiten verder uitgegroeid en omvatten nu 280 instellingen voor hoger onderwijs in heel Europa. Allianties van Europese universiteiten zijn transnationale allianties die de kwaliteit en aantrekkelijkheid van het Europese hoger onderwijs vergroten en een diepgaande, strategische langetermijnsamenwerking tussen instellingen stimuleren, wat hun studenten en personeel ten goede komt.

Erasmus+ is een breed gespreid programma wat geografische participatie betreft. In 2020 namen 34 landen deel aan het programma: alle 27 EU-lidstaten plus het Verenigd Koninkrijk, IJsland, Liechtenstein, Noorwegen, Noord-Macedonië, Servië en Turkije. Het staat ook open voor partnerlanden in de hele wereld. De internationale activiteiten van Erasmus+ bleven bijdragen aan de algemene geopolitieke prioriteiten van de Commissie, met bijzondere aandacht voor de Westelijke Balkan, de oostelijke en zuidelijke buurlanden en Afrika, waarbij meer dan de helft van de internationale begroting werd toegewezen aan het Europese nabuurschap (het zuidelijke Middellandse Zeegebied, de Westelijke Balkan en het Oostelijk Partnerschap).

Achtergrondinformatie

Sinds 2014 is Erasmus+ breder en innovatiever geworden en biedt Erasmus + mogelijkheden voor studieperioden in het buitenland, stages en leerlingplaatsen voor zowel studenten in het hoger onderwijs als beroepsonderwijs en -opleiding. Het biedt jongeren- en personeelsuitwisselingen op alle gebieden van onderwijs, opleiding en jeugdzaken, alsook projecten op het gebied van sport.

De statistische bijlage bij het Erasmus+-verslag 2020 bevat uitgebreide informatie over de verschillende acties en hun begroting, samen met gedetailleerde informatie over het aantal projecten, deelnemers en organisaties. Gegevens per land zijn ook beschikbaar voor geselecteerde activiteiten. Kwalitatieve informatie over de Erasmus+-projecten is beschikbaar via het Erasmus+-platform voor projectresultaten, een databank die gratis toegang biedt tot beschrijvingen, resultaten en contactgegevens voor alle projecten die in het kader van het Erasmus+-programma worden gefinancierd op het gebied van onderwijs, opleiding, jeugd en sport.

Meer informatie

Het Erasmus+-verslag 2020

Statistische bijlage bij het Erasmus+-verslag 2020

Landenfiches

Website Erasmus+


Delen

Terug naar boven